Kategórie
Duchovné učenie Duša

Láska a utrpenie…

Zdá sa, že si tieto dve slová protirečia, pretože skutočná láska jednoducho len miluje, a tak nepozná a nezažíva utrpenie. “Kde je láska, tam nie je miesto pre utrpenie.” (KRIŠNAMURTI) Pravá láska odpútava, neprovokuje a nepokúša sa partnerom manipulovať alebo ho meniť. Neobviňuje a v pocitu lásky človek nestráca svoju vnútornú cestu. Sme však schopní […]