Za čo sa modlíme a komu prihovárame?

2008-4-1-modlitbaKaždý sa vnútorne k niečomu prihovárame, ak sme v ťažkej situácii, alebo zaspávame a len chceme vyjadriť vďačnosť za všetko, čo máme,  či prosíme v sebe Boha, aby niekomu pomohol vidieť svoj život. Používame rôzne modlitby, či už klasické kresťanské, tak ako nás k tomu naša viera vedie, alebo vytvorené našim vnútrom.  Osobne prosím Boha o posilnenie na duši a aby mi ukázal cestu, ktorou treba ísť, ak odbočím iným smerom. Nech moje činy a skutky sú sprevádzané láskou a s láskou sa aj prejavujem v každej situácii. Samozrejme vzdávam mu aj svoju vďačnosť. Natrafila som na modlitbu z knihy Medicína Čerokijov a pozorujem, že ak sa viac otvárame láske v sebe a približujeme sa k duševnej časti, naše zmýšľania a vnútorné pocity sú rovnaké.  Continue reading “Za čo sa modlíme a komu prihovárame?”

Reklamy

Drahý Bože….

r-u-k-yDnes ťa Pane žiadam, pomôž mi, aby som sa vedel prijať taký aký som, bez toho aby som sa súdil. Pomôž mi prijať moju dušu takú aká je, so všetkými citmi, mojimi nádejami, mojimi snami a mojou jedinečnou osobnosťou. Pomôž mi prijať moje telo také aké je, s celou jeho krásou a dokonalosťou. Dnes, Pane, očisti moju myseľ od citového jedu a seba – posudzovania, aby som mohol žiť v miery a láske. Dovoľ, aby moja seba láska bola taká silná, že nikdy nebudem odmietať sám seba, alebo sabotovať svoje šťastie a svoju osobnú slobodu. Dovoľ mi prijať seba samého bez posudzovania, pretože ak sa súdim, uznám sa vinný a potom sa potrebujem trestať. Continue reading “Drahý Bože….”

Modlitba v čase núdze od Lorny.

lorna-byrne---modlitba-vii

Mnoho lidí se stresuje kvůli penězům. Vím, že některým lidem bude připadat těžké, pokud řeknu, že modlitba dokáže zmírnit finanční stres, ale já vím, že opravdu dokáže. Požádala jsem andělku Amen, aby mi dala modlitbu, kterou mohou používat lidé, kteří se cítí v koncích kvůli své finanční situaci. Continue reading “Modlitba v čase núdze od Lorny.”

Modlitba uzdravující…

Vymodli si zdraví sám! Nejlepší pomocí pro tvé zdraví je životní síla, jsou pozitivní, ušlechtilé pocity a myšlenky. Čím ušlechtilejší a čistší je tvé smýšlení, tím více uzdravující a životní síly probouzíš. Kristus, jiskra života v tobe, je uzdravující a životní silou tvé duše a také tvého tela. Otevřeš-li spasitelskou silou Krista Vnitřní bránu ke království Božímu tím, že budeš přitakávat spáse, spásu přinášejícím silám, a že budeš naplňovat Svaté zákony, pak budeš také přijímat. Vymodli si zdraví sám! Snaž se, aby každý tvůj pocit, každá tvoje myšlenka a také každé tvé slovo se stalo modlitbou! Pak se otevře brána k životu a budeš naplnen silou, moudrostí, láskou a zdravím. Continue reading “Modlitba uzdravující…”

Bože, pomoz mi …

Modlitba pro stvořitele
Stvořiteli, pomoz mi tvořit můj životní příběh tak krásně, jako ty tvoříš celý vesmír. Pomoz mi obnovit mou víru v pravdu, v tichý hlas mé integrity. Bože, pomoz mi projevovat tvou lásku každým slovem, které vyřknu, každým činem, který udělám. Pomoz mi učinit z každé činnosti obřad lásky a radosti. Dovol mi používat lásku jako materiál pro tvorbu toho nejkrásnějšího příběhu o tvém světě.

Bože, moje srdce je naplněno vděkem za dar života. Continue reading “Bože, pomoz mi …”