Kategórie
Život sám o sebe

Mysl je stavitel: Na co myslíš, tím se staneš

Během svých studií na vyšší střední škole se Jerry zúčastnil víkendového semináře nazvaného „Příprava na budoucnost”. Jeho součástí byl i úkol popsat co možná nej detailněji, co by chtěl dělat za dvacet let. Jerry tomuto úkolu věnoval značnou pozornost a s maximálním nasazením se snažil představit si svůj ideální den. Účastníci semináře poté tyto svoje […]

Kategórie
Info okienko

Člověk v programech mysli

Člověk je mnoho-úrovňová bytost, prožívající se a uvědomující v nižším a Vyšším vědomí. Naše Vyšší vědomí se pohybuje v zosobněném, mentálním poli. Děje se tak od začátku inkarnace, kdy se Vyšší vědomí začíná ztotožňovat s individualizovanou myslí a zapomíná na sebe, na svoji duševně – duchovní podstatu. S úctou ke všem rovinám naší osobnosti se budu věnovat právě té, […]

Kategórie
Svet kameňov

Kryštály a myseľ…

Je třeba ovládnout svou mysl. Jasnost krystalické energie vám pomáhá znovu naprogramovat mozek a mysl, aby sloužili vašemu životu. Krystaly mají vliv na jasnost myšlení a na to, jak dobře analyzujete situace ve vašem životě. Krystaly uklidňují roztěkanou mysl a povzbuzují zpomalenou činnost mysli.

Kategórie
Myšlienky

WAYNE DYER – SEDM KROKŮ K PŘEKONÁNÍ EGA

Zde je sedm návrhů, které Vám pomohou překonat hluboce zakořeněné představy o vlastní důležitosti. Všechny jsou navrženy tak, aby Vám pomohli zabránit falešnému ztotožnění se s domýšlivým egem.

Kategórie
Duchovné Myšlienky

Nadpozemský pokoj…

Ľudí, ktorí v dôsledku nejakej tragickej straty zažili nástup novej dimenzie vedomia, je mnoho. Niektorí prišli o všetok majetok, iní stratili deti alebo partnera, spoločenské postavenie, reputáciu či fyzické schopnosti. Ľudia, ktorí prežili živelné pohromy a vojny, prišli dokonca o všetko naraz a ocitli sa uprostred „ničoho“. Tomu sa hovorí hraničná situácia. Tí, čo sa v nej […]