Kategórie
Život sám o sebe

SVŮJ OSUD JSI VYTVOŘIL SÁM.

Lidský osud … Mnozí si myslí, že je vytvářen někým shůry. Ale tento někdo jednoduše každému člověku dává k dispozici nejsilnější vesmírnou energii, která je schopná vytvářet osud svého majitele a tvořit nové galaxie. Tato energie se jmenuje – „lidská mysl”.