Kategórie
Duša

Paralelné životy a ich vplyv na duchovný rast.

Nedávno som dočítala knihu Za hranicou minulých životov od Miry Kelley, kde bola kapitola k paralelným životom. Ona píše o Nadduši,  ktorá, ak chce poznať dokonalosť alebo skutočnosť o niečom, potrebuje to prežiť z každého pohľadu. Preto si  vie vytvoriť viac verzii v životoch, aby danú lekciu pochopila a vyšle duše, ktoré sa inkarnujú v […]

Kategórie
Duchovné učenie Liečenie Sny

Liečenie na duševnej úrovni

LÉČBA DUŠE Úspěch každé léčebné péče, která chce „opravit” narušený duševní základ, závisí na tom, zda se podaří probudit v duši nemocného pevnou víru v uzdravení. Eduard Spranger Nejde jen o uzdravení našeho těla, ale především o „léčení duše”. Není to tělo, které duši uzdravuje, nýbrž naopak. Duše je to nejobsažnější, celek, z něhož se rodí […]

Kategórie
Arkturiáni

Arkturiánsky koridor – Inter-Dimenzionálna Mapa

Inter-Dimenzionálna Komunikácia Páčil sa mi článok na Alta-Ra o tom ako fungujú jednotlivé dimenzie a vymieňajú si informácie medzi sebou, tak ho sem pridávam. Multidimenzionálne Správy August 2011 Arkturiánsky Koridor vaša Multidimenzionálna Realita – Suzanne Lie Požehnania našim uzemneným Znova sa stretávame v našom Arkturiánskom Koridore. Ako následok mnohých inter-dimenzionálnych stretnutí ste sa naučili začleniť […]