Kategórie
Numerológia a Astrológia

Dračí chvost…

Pri hľadaní odpovede na zložitú otázku, ktoré prvky horoskopu narodenia by mohli byť podkladom pre zostavenie jeho zmysluplnej a výstižnej analýzy, je dôležité vychádzať z výkladu postavenia Mesačných uzlov a Bodu šťastia v domoch a znameniach horoskopu. Zatiaľ čo Mesačné uzly predstavujú karmické prvky horoskopu, Bod šťastia – vychádzajúci z postavenia Ascendenta, Slnka a Mesiaca […]

Kategórie
Numerológia a Astrológia

Bod šťastia…

Bod šťastie opisuje radosť, šťastie, čírou a nevyčerpateľnú lásku, ktorá pramení z vnútra človeka. V mytológii, Fortuna bola rímskou bohyňou plodnosti a prospechu a neskôr aj šťastie. V stredoveku sa jej prisudzovala moc potrestanie pýchy – pádu pýchy. Takže Fortuna môže predstavovať šťastie, alebo nešťastie. V astrológii symbolizuje miesto, kde sa nachádza úspech a príležitosti. […]

Kategórie
Numerológia a Astrológia

Čierna Luna…LILITH, Biela Luna…Selena

Čiernu Lunu niektorí astrológovia považujú za deštruktívny princíp pohlavného pudu, iní zasa za princíp odopretej lásky a nevypočutých želaní, ale pre niektorých sa stáva symbolom nedoplatkov a dlhov duše, ktoré však musia byť zaplatené. Do astrológie Čiernu Lunu zaviedol americký astrológ Ch. Jayn. Ďalší výklad hovorí, že Čierna Luna poukazuje na subtilné, hlboké a nejasné […]

Kategórie
Numerológia a Astrológia

Inkarnácia a deň zrodenia…

Bytosti sa neustále zrodzujú, aby v bez počte svojich životov (inkarnácií) prechádzali rôznymi lekciami, a vyvíjali sa smerom k dokonalosti. Inkarnácia je vždy podmienená našou karmou. Od nej závisí do akých podmienok sa rodíme (miesto narodenia, rodičia, zdravotný stav). Z minulých inkarnácií, pramenia i zážitky, ktoré si nevieme vysvetliť na základe hodnotenia nášho aktuálneho života […]

Kategórie
Numerológia a Astrológia

Numerologický rozbor…

Ak by ste si mysleli, že numerológia je novodobou zábavkou, ktorá sa objavila len nedávno, musíme vás vyviesť z omylu. Jej korene siahajú až do staroveku. Za jedného zo zakladateľov numerológie sa považuje Pytagoras. „Jeho známu vetu o stranách trojuholníka určite netreba nikomu osobitne predstavovať. Zvláštny význam a moc pripisoval číselným hodnotám od jeden do […]

Kategórie
Numerológia a Astrológia

Astrologické domy…

Domy rozdeľujú náš horoskop na 12 častí. Sú vo vzťahu k rotácii Zeme, teda za 24 hodín sa systém domov otočí o 360 stupňov. Začiatok prvého domu nazývame Ascendent, jeho protipól Descendent.Ascendent je miesto, kde horizont pretína ekliptiku na východe, Descendent je priesečník horizontu s ekliptikou na západe. Tam, kde poludník pretína ekliptiku nad horizontom […]

Kategórie
Numerológia a Astrológia

Učenie náčelníkov Nuly o číslach.

Nasledujúci text je úryvkom z posvätných učení mayských Náčelníkov Nuly, tak, ako ich pre svet odhalil Hyemeyohsts Storm vo svojej autobiografickej knihe Lightningbolt. Objav NULY , čo sa týka dôležitosti, rovná objavu chémie, metalurgie, elektriny, alebo atómovej energie, či dokonca ho prevyšuje, pretože tieto vedy by bez Nuly boli neznáme. Naši predkovia sa na Matematiku […]

Kategórie
Numerológia a Astrológia veštenie

Tarot of Dreams…

Ciro Marchetti vytvoril ďalšie magické karty “Tarot of Dreams.” Jeho predchádzajúce práce boli Zlatý Tarot a Tarot snov, ale Tarot of Dreams je naozaj ďalšie jeho majstrovské dielo a je môj obľúbený! Všetky karty majú veľmi živé farby a detaily. Umelec odviedol vynikajúcu prácu pri miešaní niekoľkých rôznych konceptov  na individuálnych kartách. Výsledkom toho, čo […]

Kategórie
Numerológia a Astrológia

Spln čas na očistu tela…

VHODNÝ ČAS NA PÔST SPLN –Počas splnu je vhodné držať striedmy stravovací režim, najlepšie pôst. Telo má totiž v tomto čase najväčšiu zadržujúcu schopnosť – nemá silu zbavovať sa škodlivín, naopak veľkú tendenciu priberať. Pôstom počas splnu pomôžeme organizmu prečkať tento zaťažujúci a stresujúci stav. Postiť sa môžeme už tri dni pred splnom a taktiež […]

Kategórie
Numerológia a Astrológia

Základný ezoterický pohľad na astrológiu…

Pravá astrológia bola a je cestou zasvätenia, vedie cez poznanie seba a sveta k poznaniu Boha. Ak sa pozrieme do základných princípov ezoteriky, nájdeme: To, čo je dole, je rovné tomu, čo je hore. To, čo je hore je rovné tomu, čo je dole, aby sa uskutočnil zázrak jednej jedinej veci. Existuje analógia: -medzi svetom […]