O příčinách vzniku nemocí

Súvisiaci obrázokNežijeme neizolovaně od světa, který nás obklopuje, neboť jsme jeho součástí. Okolní svět je naším světem. Zdraví je rovnováhou mezi naším způsobem života a okolním světem. Je to harmonie se sebou a s okolním prostředím. Continue reading “O příčinách vzniku nemocí”

Reklamy

Psychosomatika a deti

fotolia_38153893_xsHovořit o psychosomatice u dětí, znamená nahlédnout na systémovou propojenost celého kontextu všech osob, které patří do daného rodinného systému. V některých oblastech navíc přistupuje i vliv médií, který překračuje svým vlivem rodinné vztahové roviny. Nelze léčit nemoc, ale nemocného člověka, a jím je dán konkrétní kontext vztahů, v nichž se nachází. Můžeme proto mluvit o nemoci v kontextu člověka a jeho sociálních vztahů, nikoliv pouze nemoci. Systémový přístup znamená způsob myšlení, kdy řešení problémů je chápáno komplexně, ve svých vnitřních i vnějších souvislostech. Somatické, psychické a sociální souvislosti, podmíněnosti, mají stejnou důležitost a jejich konkrétní závažnost určuje kontext události.  Continue reading “Psychosomatika a deti”

Tinitus neboli hučení v uchu

TinnitusTo, co se snad na první pohled může jevit jako neškodný malý symptom, trápí v současné době v Německu více než šest milionů lidí a dosáhlo již stupně epidemie. Tinitus pochází z latinského slova „tinnire“, což znamená zvonit. Často se to popisuje i jako hučení, šumění, bručení, hlahol zvonů, bzučení, svištění, klepání, pískání, řinčení nebo dokonce vytí. Ne všichni, ale převážná část postižených vnitřním hlukem trpí, cítí se být rušena a někdy dokonce omezována. Continue reading “Tinitus neboli hučení v uchu”

Ménierov syndróm…

CI3V tomto případě jde méně o popsaný obraz nemoci, ale spíše o komplex symptomů, v jehož centru jsou záchvaty závrati se zvracením, vyrážení potu a bledost. K tomu se přidružuje ztráta sluchu a/nebo hučení v uších a u očí fenomén nazývaný nystagmus. Toto slovo pochází z řečtiny a znamená těkání nebo škubání očima. Objevuje se při různých nervových chorobách, jako je roztroušená skleróza, a často  i při onemocněních vnitřního ucha. K tomu je nutno počítat i Ménierovu nemoc, jde totiž velmi pravděpodobně o problém s tlakem v systému labyrintu obloukovitých chodbiček. Obraz nemoci se objevuje náhle zdánlivě z čistého nebe a postihuje nemocného záchvaty, přičemž mezidobí bez obtíží mohou být různě dlouhá. Continue reading “Ménierov syndróm…”

Poznaj svoje telo…

Jak myslíme, tak se cítí naše tělo!

2Jw5.emoce_pngNaše nemoc je důsledek způsobu myšlení, kterým ničíme sami sebe …Význam nemocí je symbolický. Každá část našeho těla je symbolická a charakterizuje vždy nějakou jeho specifickou funkci. Naučte se řeči vašeho těla, neboť k vám promlouvá každou vteřinu. Negativní myšlenka blokuje energii v těle. Naše myšlenky jsou vysílány z mozku a mozek řídí celé naše tělo. Všechny naše problémy, které se projeví ve fyzické formě, jsou odrazem našeho myšlení.Pokud máme již delší dobu nějaký duševní problém a neřešíme ho, pak se za určitou dobu promítne i na naše tělo. Tím, že se zablokuje energie v jednom konkrétním místě, vznikne nerovnováha a ta se projeví jako bolest. Podle druhu negativní myšlenky, například citíme-li hněv, nepřátelství, jsme-li mrzutí, bojíme se ztráty nebo máme pocity viny, jsme-li lhostejní nebo opuštění, projeví se tento stav na určité části našeho těla. Úžasným způsobem mapuje tyto souvislosti metoda ONE BRAIN – Jednotný mozek, kde můžete pochopit prostřednictvím “Barometru na těle”, na jaké části těla přesně a jakým způsobem se projeví určité druhy destruktivních pocitů. Význam nemocí funguje obecně u všech lidí stejně, jen každý z nás má k tomu ještě svůj vlastní příběh. Continue reading “Poznaj svoje telo…”

Léčení pouze fyzického těla je jen odsouvání problému do budoucnosti

timthumbCelá naše civilizace trpí vážnou nemocí, která může vést až ke smrti. Tato nemoc se může léčit, ale může se i zhoršit. Proto je otázka zdraví, která nyní stojí před celou naší civilizací, otázkou číslo jedna. Bohužel je pojem “zdraví” spojován především s tělem. Poslední století přemýšlíme pouze materialisticky a věříme, že nemoc je jen problémem těla. Ale nemoc ve skutečnosti tělem končí. Nemoc začíná v duši. Pokud má člověk špatný cíl, charakter či náhled na svět, nevyhnutelně to vede k fyzickým nemocem. Přichází ke mně hodně lidí, viděl jsem tisíce, možná desítky tisíc případů, diagnostikoval a analyzoval a všude jsem viděl to samé: Pokud člověk nezmění svůj charakter, pokud se nezmění jeho náhled na svět, je jeho fyzické uzdravení dočasné. Léčení fyzického těla je jen odsouvání problému do budoucnosti. O tom jsem se přesvědčil při každé analýze nemoci. Continue reading “Léčení pouze fyzického těla je jen odsouvání problému do budoucnosti”