Kategórie
cesta k sebe Energia

POŽADAVKY K ŽITÍ SVÉHO PRAVDIVÉHO OSUDU A POSLÁNÍ

Abyste mohli žít své opravdové poslání a osud, budete muset být zavedeni do hloubek svých strachů, traumat, vašich odmítání a sebe-sabotujících tendencí, vašeho uhýbání a zraněného vnitřního dítěte.

Kategórie
Život sám o sebe

SVŮJ OSUD JSI VYTVOŘIL SÁM.

Lidský osud … Mnozí si myslí, že je vytvářen někým shůry. Ale tento někdo jednoduše každému člověku dává k dispozici nejsilnější vesmírnou energii, která je schopná vytvářet osud svého majitele a tvořit nové galaxie. Tato energie se jmenuje – „lidská mysl”.

Kategórie
Karma

Osud človeka a koncepcia karmy

Pojem osud nejobrazněji představuje starořecká mytologie. Tři sudičky, spřádající osud člověka, symbolizují minulost, přítomnost a budoucnost. Přadeno života se plynule vine jako sakrální zku- šenost lidské duše. V mnoha filozofických koncepcích jiných ná- rodů se osud chápe také jako řetězec událostí, které probíhají v pozemském životě konkrétního člověka. Na svých seancích přistupuji k osudu ze […]

Kategórie
cesta k sebe

Osud verzus slobodná vôľa.

Osud je výsledkem minulosti.Svobodná vůle je výsledkem přítomnosti. Když se díváme zpátky, cítíme rány osudu. Když se díváme vpřed, vidíme tanec zlaté a energizující svobodné vůle.

Kategórie
Príbehy

Neodsudzujme iných podľa výzoru

Na začiatku školského roka triedna učiteľka v šiestej triede zastala pred jej bývalými piatakmi. Rozhliadla sa po triede a povedala, že všetkých má rovnako rada a všetkých rada vidí. Bola to veľká lož, pretože v prednej lavici schúlený do klbka sedel chlapec, ktorého nemala rada. Ešte v piatej triede si všimla, že sa nehrá so […]

Kategórie
Energia Život sám o sebe

Negativní události si objednáváme sami…

Prvním způsobem je nekontrolované objednávání událostí, které vůbec nepotřebujeme. Jak k tomu může dojít? Existuje mnoho možností. Neustále opakujeme myšlenky, v nichž siobjednáváme takovou budoucnost, jaká nám naprosto nevyhovuje, ale přesto ji dostaneme.Vyskytují se u vás názory typu: „Nic mi nevyjde“, „Nikdo mi nic nedá“, „Narodili jsme se, abychom trpěli“, „Na mně nic nezáleží“, „Nic nelze […]

Kategórie
Duchovné Duchovné učenie

Osud a slobodná vôľa

Spútanou dušou je ten, kto nikdy nevidel, ako mocné krídla Osudu objímajú a zatieňujú svet, nikdy nepozdvihol zrak od zmäteného klbka osôb, skupín, protikladných síl, nikdy nepocítil tlak nehybnej Idey v pozadí a vyššej Prítomnosti vo veciach, neomylne určujúcej ich smer. Bolo by však známkou charakterovej vady, bojazlivosti a chyby v myslení, keby ma predstava […]