Eckhart Tolle- Jak vnímáte svět po osvícení?

Zvukový záznam Eck. odpovědi na otázku, jak se změnilo jeho vnímání světa po jeho zážitku Osvícení.

Zdroj: Roman Kocián

Reklamy

Desať stupňov k osvieteniu…

pampeliskaPřed dávnými časy byla jednou cesta k osvícení zobrazena v podobě deseti obrazů vola. Možná, že bychom si ji zde měli objasnit, protože jsem dodnes nenašel přesnější formu a lepší popis této cesty. A navíc má tu výhodu, že ji můžeme uskutečnit okamžitě. Můžeš dosáhnout osvícení v příští půlhodince. Postačí, když půjdeš se mnou. Buď otevřený. Buď připraven. Continue reading “Desať stupňov k osvieteniu…”

Prekážky na ceste k Osvieteniu

Tři překážky osvícení.

217813_425212257524335_1743468957_n-230x300Existují tři překážky osvícení, které bychom si měli uvědomit.

První z nich je odmítavost. Oportunismus. Protestantství. Agrese. Hněv. Alergie. Prověř si jednou zcela vážně tuto překážku: Proti čemu jsem dosud ve svém životě ?  Co ve svém životě odmítám ?  A proč ?

Co zde nacházíš ?  Snad kouření ?  Máš nějakou představu, co může člověka podnítit k tomu, aby vydával spoustu peněz jen za to, že dobrovolně vdechuje tento smrad ?  Měl by ses podívat, co se za tím skrývá. Když například někdo odmítá kouření, měl by si prověřit své argumenty, proč je vlastně proti kouření. Možná, že je to ten smrad. Nebo proto, že kouření škodí zdraví. Že je to nerozumné. Otázkou je, v čem si sám škodím svému zdraví ?  Kde jednám nerozumně ?  Vlastně tím mám na mysli svůj vlastní nerozum. Svou nerozvážnost. Své poškozování zdraví. Continue reading “Prekážky na ceste k Osvieteniu”

Co je to osvícení ?

Je to všechno a nic.

Nechejte mne nalézt jiný způsob, abych Vám to vysvětlil. Pokud Vám řeknu: „Osvícení je vševěděním”, pak limituji osvícení. Pokud řeknu: „Osvícení je všezahrnující láska”, pak omezuji tuto lásku. V této věci neexistuje začátek a konec a Váš lidský slovník je omezení plný.

Proto řekněme, že osvícení je setrvání jednotlivce v záblesku věčnosti mimo své mysli, ale při uvědomění si všech věci. Je to okamžik absolutního pokoje bez uvědomění si stavu jeho absence. Continue reading “Co je to osvícení ?”

Buďte pripravený…

Z knihy Cesta-k-lasce Anthony de Mello som sa rozhodla dať ešte jeden článok, ktorý sa mi zapáčil a to kapitola “BUĎTE PŘIPRAVENI”.

Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Matouš 24:44

Dříve či později v každém lidském srdci vyroste touha po svatosti, duchovnosti, Bohu, nezáleží na tom, jak to nazveme.

Člověk všude kolem slyší mystiky mluvit o božství, které máme na dosah a které by naše bytí učinilo smysluplným, krásným a bohatým, jen kdybychom ho byli schopni objevit. Lidé jaksi tuší, co to asi je, a čtou knihy, promlouvají s guruy, snaží se zjistit, co mají udělat, aby získali tuto těžko postižitelnou věc zvanou Svatost či Duchovnost.

Osvojují si různé metody a techniky, duchovní cvičení a poučky, a pak po letech neúspěšného snažení ztrácejí chuť, bývají zmateni a kladou si otázku, kde se stala chyba. Většinou dávají vinu sobě. Snad kdyby prováděli techniky pravidelněji, kdyby byli o něco zanícenější nebo velkorysejší, mohlo se jim to podařit. Continue reading “Buďte pripravený…”

Eduard Tomáš – Mystik…

Vážení přátelé!

Jestliže spojíme nejostřejší a nejpronikavější myšlení se schopností vstupovat do stavu prosté­ho myšlenek, do stavu vyrovnaného, sjednocené­ho, poskytujícího Pravdu, dostáváme mudrce. Jeho pochopení a mír, jež jej určují, nezávisejí na žádné vnější osobě, jsou mu vlastní. Continue reading “Eduard Tomáš – Mystik…”