Kategórie
Channeling Duchovné učenie

Marie Magdalena prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, Všichni tři jsme tu dnes přítomni: Jeshua, Marie a Máří Magdaléna. Je nám velkou ctí být tu dnes s vámi. Vnímáme vás jako své bratry a sestry. V srdci jsme jedním a pro mě, Jeshuu, je zvláště osvobozující být po boku mých ženských přátel. Protože jsem často považován za jediného zástupce Kristovské energie. To […]

Kategórie
Duchovné učenie

Otvorenie sa Duchu a Pomáhanie druhým z úrovne Ducha..

Rozlíšili sme štyri fázy v prechode od vedomia založeného na egu k vedomiu založenému na srdci: 1. Byť nespokojným s tým, čo vám môže ponúknuť vedomie založené na egu, túžba po „niečom inom“: začiatok konca. 2. Uvedomenie si svojich väzieb na vedomie založené na egu, rozpoznanie a uvoľnenie pocitov a myšlienok, ktoré s ním prichádzajú: […]

Kategórie
Duchovné učenie

Vytváranie vašej skutočnosti zo srdca

Pravá tvorivosť nie je založená na odhodlaní a silnej vôli, ale na otvorenom srdci. Byť otvorený a vnímavý k novému a neznámemu je životne dôležité na to, aby ste boli skutočným tvorcom. Jeden kľúč k pravej tvorivosti, je teda schopnosť nič nerobiť: zdržať sa konania, určovania, zameriavania. Je to schopnosť umiestniť svoje vedomie do čisto vnímavého […]