Kategórie
Anjeli

O životě po smrti, astrál – nebe, peklo, Světlo a temné sféry

Smím vědět něco o životě po smrti, co je to astrál a o životě v něm? Je rozdíl mezi nebem a peklem a mezi světlými a temnými sférami? Je to sice mnoho otázek najednou, ale postupně vám je zodpovíme. Začneme umíráním. Není to příjemný okamžik ve vašem životě, stejně jako porod. V obou případech jde […]

Kategórie
Duchovné

Nebo…Peklo?

Kategórie
Duchovné učenie

Od bran pekla k bránam nádhery…

Evangelista Robert Carter přijal Pána Ježíše Krista na evangelizaci 1 září 1968. Při první písni ho obstoupilo jasné světlo, podobně jako apoštola Pavla. Předtím byl členem episkopální církve, kde ale obrácení neprožil. Dnes slouží jako evangelista hlavně v Indii. Pán ukázal Robertovi peklo i nebe. Robert říká, že v pekle mu Pán ukázal i lidi, […]

Kategórie
Príbehy

23 minút v pekle…

Dnes mi Minne poslal do mailiu niečo o klinickej smrti. Už som o nej článok dávala, lebo veľa ľudí si týmto stavom prešlo a každý mal iné zážitky. Dr. Maurice Rawlings je uznávaný americký kardiochirurg a svoju teóriu uviedol v dokumente Do pekla a späť.

Kategórie
Duchovné

Šesť ríš cyklickej existencie

Učenie hovorí, že existuje šesť ríš (sanskrt. lóka) existencie, v ktorých prebývajú zaslepené bytosti. Sú to ríše bohov, polobohov, ľudí, zvierat, hladných duchov a pekelných bytostí. Tieto ríše predstavujú v podstate šesť úrovní vedomia, šesť možných oblastí skúsenosti. Prejavujú sa v každom z nás ako šesť negatívnych emócií – hnev, žiadostivosť, nevedomosť, žiarlivosť, pýcha a […]