Kategórie
cesta k sebe

Skrytý význam za vašimi emocionálnymi reakciami

Váš zrak sa líši od vášho sluchu a váš čuch od vášho hmatu. No aj keď sú rozdielne, všetky tlmočia vibrácie. Inými slovami, keď sa priblížite k horúcej peci, váš zrak vám nemusí oznámiť, že je horúca, a nemusíte si to všimnúť ani prostredníctvom sluchu, čuchu či chuti.

Kategórie
Život sám o sebe

Vonkajšia a vnútorná komunikácia

Komunikaci lze rozdělit na vnější a vnitřní. Vnější komunikace se týká vztahu s okolním světem a s druhými lidmi. Slouží poznávání, seznamování, jde o výměnu informací a učení. Vnitřní komunikace představuje komunikaci se sebou samým. Jde o kontakt mezi hlavou a tělem, mezi rozumem a citem, myšlením a pocity. U většiny lidí má vnitřní komunikace […]

Kategórie
Duša

Citové prejavy duše…

Kategórie
Myšlienky Život sám o sebe

Správné myšlení, cítění a jednání…

My všichni dokážeme myslet a tím, že to děláme, stanovíme příčiny. Každá myšlenka je tvůrčí akt. Většina lidí smýšlí tak, co jim noviny, knihy, televize a ostatní předloží. Mějme odvahu myslet svobodně a všem negativním myšlenkám odejmout sílu tím, že své vlastní negativní myšlenky přeměníme v pozitivní a tvůrčí. Tak nejlépe využijeme daru myšlení a svých myšlenek. Správné myšlení je jen první krok. Už přece víme, že myšlení dostává […]