Kategórie
Civilizácie

Poklona vedie k úcte…

Láma Gendün Rinpoče Láma Gendün Rinpoče, ktorý na požiadanie 16. Karmapu mnoho rokov viedol buddhistické centrum Dhagpo Kagyu Ling neďaleko francúzskeho Dordogne v tomto článku komentuje prvú časť tzv. „štyroch základných cvičení“. Jeho podrobné vysvetelenie obsahuje praktické rady pre praktikujúcich, môže však slúžiť aj ako priblíženie meditácií diamantovej cesty.

Kategórie
Život sám o sebe

O klidu, pokoře, lásce a úctě

I kdyby Ti bolest srdce z hrudi rvala, zůstaň klidný. I kdyby sebevětší ponížení Tvé a nezasloužené vyzvedávání někoho jiného nastalo, zůstaň pokorný. I kdybys dostal za moc nic a druhý za nic vše, zůstaň tolerantní a smířen s vůlí Boží. I kdyby Tě někdo zpolíčkoval, pomluvil a křivě o   Tobě svědčil, Ty k němu vždy […]

Kategórie
Duchovné Energia

Kedy vzniká pokušenie?

Konflikt (…) vzniká, když je vnitřní člověk přetvářen prostřednictvím pravda z pravd vidí, co je zlé a nepravdivé a která zla a nepravdy jsou stále přítomna ve vnějším čili přírodním člověku. Z toho potom vzniká neshoda mezi novou vůlí a starou vůlí, která je pod ní. Protože mezi těmito dvěma vůlemi je neshoda, neshoda je […]

Kategórie
Energia Liečenie

KDYŽ ONEMOCNÍŠ…

Když onemocníš, pokoř se, sehni hrdě vztyčený hřbet a bez vzdoru, naplněn pokojem přijmi setbu svou. Když onemocníš, zastyď se sám před sebou, před tím, jaký jsi byl, jak ses choval, jak moc jsi dával přednost sobě, svým představám, plánům a zapomínal na své bližní i na opravdové vlastní potřeby. Když onemocníš, usměj se a přijmi nabízenou lásku, dokaž se radovat z maličkostí, […]

Kategórie
Hudba

Klid, mír a pokora…

Jenom klid, mír a pokora A srdce otvorené dokorán Len láska, pravda a česť Aj keď sa to občas nedá zniesť