Kategórie
Energia

Formy strachu a prejav našej sily

Nedávno som si počúvla video “Odkaz pre životné čísla na začiatku roka” a pre životné číslo 11 hovorila, že ide o preverovanie sily ako ju vieme zvládať. Pôjde o skúšku našej sily, uplatnenie jej ako u seba, tak aj pri pomoci iným. Hovorila aj o strachoch, že môžeme prežívať strach od cudzích ľudí a ako […]