Poznanie oslobodzuje…

Počátkem svobody je poznání, že nejste totožní se svou myslí. Jakmile začnete svou mysl pozorovat, aktivujete vyšší úroveň vědomí. Začnete si uvědomovat, že za hranicemi myšlení je nesmírná sféra inteligence a že myšlení je jen nepatrným aspektem této inteligence. Také si uvědomíte, že z této sféry pochází všechno skutečně důležité – krása, láska, tvořivost, radost a vnitřní klid. A začnete se probouzet……Eckhart Tolle

Zdroj: Pravda BEZ Kompromisů

Reklamy

Pravdu nelze matematicky dokázat

Dnes som sa  dostala k jednému veľmi múdrému citátu z Ascendentu v Strelcovi, ale myslím, že jeho múdrosť platí aj plošne. 😀

Autor : Katarína Varhaníková-Mýtna
Autor : Katarína Varhaníková-Mýtna


Pravda se vás dotýká v samém jádru duše a probouzí duchovní sílu, která ve vás dosud dřímala. Když zůstáváte uvnitř sebe sama, nenecháte se obelhat zdáním pravdy, iluzemi působivých slov nebo názory, které pocházejí z neosobní karmy. Víte, co je pravda, protože vy jste pravda! Když je potenciál vašeho horoskopu usměrňován vaší duší, skrze vaši osobnost prochází pouze to, co je pravdivé na všech úrovních vaší bytosti. Namísto posuzování druhých jste, tudíž schopni sebepozorování. Čím víc se mu věnujete, tím víc pozdvihujete svou osobnost na vyšší úroveň vědomí. Protože váš cit pro pravdu vychází z vaší duše, můžete dospět k velké moudrosti.

Martin Schulman (Karmická brána duše)

Cesta k poznání Pravdy

imagen-de-Jesus-palomaZačneme tím, že se zeptáme na pravou cestu k poznání. Hledající člověk, který musí denně zápasit s vnitřními i vnějšími obtížemi svého života, pociťuje jako veliké zaslíbení Kristova slova: „Setrváte-li v mém Slově, budete mými skutečnými učedníky; poznáte Pravdu a Pravda vás učiní svobodnými.“ /Jan 8, 31 a 32/  Zde se pro něho objevuje otázka: Co musíme dělat, abychom se stali účastnými této Pravdy? Jak najdeme pravou cestu ke skrytému pramenu? Continue reading “Cesta k poznání Pravdy”

Poznanie…

 

poznanie

Poznání je branou Pravdy. Kdo vejde do domu, než skrze dveře? Dveře však nejsou domem. Pravda je dům. Poznání je jen prahem. Můj dům má mnoho prahů.Pravda je vodou hluboké studny. Já jsem ta Pravda, voda pro žíznící. Všichni přicházíte a nabíráte z různých hloubek. Jeden z povrchu, další ode dna. Continue reading “Poznanie…”

Nepoutej se na lidi či věci

A když toužíš po něčem jako po svém životě, ale odvádělo by tě to od pravdy, zanechej toho, neboť je lépe vejít do života a mít pravdu, než jej ztratit a být uvržen do vnější temnoty. (Kap. 25, 16)

Kristus objasňuje, opravuje a prohlubuje Slovo:

Co člověk žádá pro sebe osobně, je vztaženo na člověka, na jeho nízké já. Všechno toto je vazba. Vazba znamená být vázán na lidi a věci. Kdo se váže na lidi a věci, kdo je tedy k něčemu připoután, ten snižuje tok kosmických energií.

Když na sebe vážeš nějakého člověka jen kvůli svým výhodám, pak sleduješ svou svévolí zájmy, které tě odvracejí od života ve Mně, v Kristu. Tím opouštíš neosobní, nezištný život, zaplétáš se do touhy po majetku, bytí a vlastnictví a chudneš ve svém nitru na duchovním životě. Když včas nezanecháš touhy po vlastnictví, bytí a majetku, jednou ztratíš všechno. Continue reading “Nepoutej se na lidi či věci”