Lenka Clara, Cesta k práně

www.cesky-pranicky-prechod.cz
 http://www.cesky-pranicky-prechod.cz/co-se-do-filmu-neveslo/
https://www.youtube.com/watch?v=kKfxipsX_R8

https://www.youtube.com/watch?v=lUArqy47dhw

Zdroj: Cesty k sobě

Reklamy

Čo nám otvára prechod na Pránu…

feb7e9c589993a5a644987614f09b605_xl

Lenka Clara přešla na pránu před čtyřmi lety. Před tím ušla kus cesty, pracovala s energií a meditovala. V současné době pomáhá s pránickým přechodem ostatním, vede workshopy a i nadále se věnuje náročnému povolání.

Continue reading “Čo nám otvára prechod na Pránu…”

Prána ako emočná, duševná a duchovná potrava…

Otázka: Jak může prána nasytit naše citové po­třeby? A co nám to přinese?

Odpověď: Lidé mají neutuchající potřebu být cito­vě nasyceni, tudíž zcela přirozeně touží po lásce. Díky naší kultuře a vzdělání lásku vnímáme jako sebelásku, lásku k rodině nebo lásku romantickou či nepodmíně­nou. Bohužel nám tyto koncepty často zastiňují sílu a moc božské lásky, jež je zdrojem veškeré lásky, kte­rou známe. Jedna ze základních esencí prány je právě božská láska neboli frekvence božské madony. Citové naplnění zažijeme právě tehdy, pocítíme-li v sobě její přítomnost. Continue reading “Prána ako emočná, duševná a duchovná potrava…”

Jasmuheen – žití bez jídla (1. část)

Už dlhšie spracovávam myšlienku, aký by bol život, keby sme nemuseli jesť, prijímali by sme len energetické tekutiny. Prechod na tento typ spôsobu života by si vyžadoval silnú koncentráciu, pevnú vôľu a odhodlanie zbaviť sa závislosti na jedle. Podotýkam, že tým, že naše telá nie sú zatiaľ na takéto niečo prispôsobené, nebolo by to vhodné pre každého. Moja myšlienka smerovala do ďalekej budúcnosti, no možno ani tak ďaleká nebude… 🙄 Zhodou okolnosti som natrafila vďaka odkliku na moju stránku na článok  ako žiť bez jedla.

Jasmuheen – žití bez jídla (1. část)

Mezinárodně přednášející umělkyně, hudebnice, autorka a vedoucí badatelka pránického žití Jasmuheen je považována za avatara žití bez jídla. Poté, co se naučila žít z kosmické energie, strávila tato úžasná Australanka poslední dvě desetiletí tím, že se podílela o své vědomosti a vhled s bezpočtem ostatních. Skrze její přednášky a semináře byli lidé inspirováni, aby ji následovali a kráčeli v jejích šlépějích. Navíc, aby pomohla ostatním na této cestě, vytvořila Jasmuheen hudební a meditační CD, napsala také několik knih, jako například: “Božská výživa – Potrava bohů”, “Život vesvětle” a “Pránický program – Efektivní a příjemná evoluce”.

Ačkoliv žije z prány, Jasmuheen se nepovažuje za skutečného breathariána.

“Někdy piji. Stále si sem a tam dopřávám šálek dobré kávy. Občas si dám trochu vody, ale všechno, co potřebuji, všechnu svou výživu, přijímám z jiného proudu energie, který nazýváme pránou. Lidé ji říkají čchi. Říkají jí mana. Nazývají ji kosmickými částicemi. Nazývají ji božskou láskou, univerzální životní silou.

Nikdy jsem se nerozhodla, že chci být breathariánka. Byla to schopnost, která přišla od vzestupu a uvolnění energie v mém nitru, z celoživotní duchovní praxe, z meditace a ostatních věcí. Continue reading “Jasmuheen – žití bez jídla (1. část)”

Ódické liečenie…

Principy ódické léčby (pranické).

Pranická léčba je totožná s tzv. léčením magnetickým. Životní magnetismus není nic jiného než jinak pojmenovanou kosmickou energií (pranou), modifikovanou v lidském organismu a přeměněnou v energii nervovou.

Systémů pro magnetické léčení je několik a je možno říci, že každý magnetizér má svůj vlastní způsob léčení. Ovšem zakládají se všechny systémy na principu vyzařování nervové energie z těla a na vůlovém dráždidlu vyvolávajícím mocnější výrony, které se pak v těle podle pacientovy nemoci vhodně rozvádějí, působíce léčivě na ten který chorý orgán. Vedle magnetické síly, která je vlastním léčivým činitelem, je zde tedy činná vůle, jež působí na hojnější exteriorizaci nervové síly a která určuje směr jejího proudění, a nato nesmíme zapomenout. Continue reading “Ódické liečenie…”

Psychické dýchanie…

Rytmický dech je základem psychického dýchání.

Ve všem, co kolem nás bytuje, vládne zákon rytmu. Kroužení nebeských těles, vlnobití, příliv a odliv, vzrůst rostlin, zvířectva a člověka, výměna látek a buněk v lidském i jiném organismu, vše poslouchá zákona vesmírného rytmu.

Magická síla tónu a hudby vůbec spočívá v rytmických pohybech oněmi vyvolaných, proto také rytmické dýchání indických jogínů následnými výchvěvy vzbuzenými v jejich těle i mimo tělo (atmosféře duše) je s to fyzické tělo pozměniti.

Celý tělesný systém je ve chvění a v harmonii s vůlí, vykonávající rytmický pohyb plic. V takové dokonalé harmonii jsou plíce poslušny rozkazů vůle. Rytmickým dýcháním se přivádí jogín v souzvuk s vesmírným chvěním, což mu umožňuje se zmocnit většího množství kosmické energie, kterouž s vdechovaným vzduchem přijímá a již podle okolností vhodně upotřebuje jako např. k duchovnímu léčení, magnetické léčbě atd. Continue reading “Psychické dýchanie…”