Poznanie oslobodzuje…

Počátkem svobody je poznání, že nejste totožní se svou myslí. Jakmile začnete svou mysl pozorovat, aktivujete vyšší úroveň vědomí. Začnete si uvědomovat, že za hranicemi myšlení je nesmírná sféra inteligence a že myšlení je jen nepatrným aspektem této inteligence. Také si uvědomíte, že z této sféry pochází všechno skutečně důležité – krása, láska, tvořivost, radost a vnitřní klid. A začnete se probouzet……Eckhart Tolle

Zdroj: Pravda BEZ Kompromisů

Reklamy

Ako sa priblížiť k Pravde…

Tree_of_Life_AustraliaJedině ten, kdo se stále více a více přibližuje k Tomu, který je Nejvyšší (který Ví a Zná každou věc či bytost, neboť ON je Bůh-Stvořitel všeho, On Žije ve všem a v každém a proto také Ví VŠE o každém, neboť ON JE v každém a zná tedy jeho stav), může pak také více vidět, pochopit a „posoudit“ stav bližního svého a správně pak také pochopit jeho skutky, které vnímá a vidí.

Teprve ten, kdo otevřel Oči Ducha (spojil se se MNOU a prožívá tak stav Božského Jáství), může spatřovat hloubku věcí a jevů a také začíná vidět a vnímat hlubší podstatu bytostí, se kterými se setká ve svém životě. Continue reading “Ako sa priblížiť k Pravde…”

Pravdu nelze matematicky dokázat

Dnes som sa  dostala k jednému veľmi múdrému citátu z Ascendentu v Strelcovi, ale myslím, že jeho múdrosť platí aj plošne. 😀

Autor : Katarína Varhaníková-Mýtna
Autor : Katarína Varhaníková-Mýtna


Pravda se vás dotýká v samém jádru duše a probouzí duchovní sílu, která ve vás dosud dřímala. Když zůstáváte uvnitř sebe sama, nenecháte se obelhat zdáním pravdy, iluzemi působivých slov nebo názory, které pocházejí z neosobní karmy. Víte, co je pravda, protože vy jste pravda! Když je potenciál vašeho horoskopu usměrňován vaší duší, skrze vaši osobnost prochází pouze to, co je pravdivé na všech úrovních vaší bytosti. Namísto posuzování druhých jste, tudíž schopni sebepozorování. Čím víc se mu věnujete, tím víc pozdvihujete svou osobnost na vyšší úroveň vědomí. Protože váš cit pro pravdu vychází z vaší duše, můžete dospět k velké moudrosti.

Martin Schulman (Karmická brána duše)

Svoj postoj si vytvárame sami.

Súvislosti-a-vnímanie-485x180

                    „Pokud člověk hledá pravdu kolem sebe, zašlapává to, co hledá.”

Proč tedy člověk zůstává hluchý k moudrostem předků a závěrům současných vědců? Jak dochází k tomu, že při styku se stejným Světem jej různí lidé vnímají tak odlišně? Příčina je opět v samotném člověku. V jeho postoji k tomu, co vnímá. Vypadá to, že lidé při styku s neuvěřitelně bohatou a spletitou Realitou vytvářejí ubohý model světa, který jim způsobuje bolest a trápení.

Zen-Budhizmus

Cesta k poznání Pravdy

imagen-de-Jesus-palomaZačneme tím, že se zeptáme na pravou cestu k poznání. Hledající člověk, který musí denně zápasit s vnitřními i vnějšími obtížemi svého života, pociťuje jako veliké zaslíbení Kristova slova: „Setrváte-li v mém Slově, budete mými skutečnými učedníky; poznáte Pravdu a Pravda vás učiní svobodnými.“ /Jan 8, 31 a 32/  Zde se pro něho objevuje otázka: Co musíme dělat, abychom se stali účastnými této Pravdy? Jak najdeme pravou cestu ke skrytému pramenu? Continue reading “Cesta k poznání Pravdy”

Poznanie…

 

poznanie

Poznání je branou Pravdy. Kdo vejde do domu, než skrze dveře? Dveře však nejsou domem. Pravda je dům. Poznání je jen prahem. Můj dům má mnoho prahů.Pravda je vodou hluboké studny. Já jsem ta Pravda, voda pro žíznící. Všichni přicházíte a nabíráte z různých hloubek. Jeden z povrchu, další ode dna. Continue reading “Poznanie…”