Učenie Sri AmmaBhagavana…

Každá túžba je prahnutím po láske.

Výklad denného učenia: Analyzuj  všetky túžby ktoré si mal. Zistíš, že základom týchto túžob je láska. Chceš sa stať doktorom, aby si bol uznávaný, mal si peniaze a aby ťa tým pádom mali ľudia radi. Rovnako chceš pomáhať druhým ľuďom, aby ťa za to chválili, aby sa ti za to dostalo lásky. Môžeš hovoriť, že máš rád svoju prácu a užívaš si ju. Aj keď je to na jednej strane pravda, na druhej strane priamo alebo nepriamo, vedome, alebo nevedome, zámerne alebo nezámerne, prahneš po láske vo všetkých zťahoch. Pozeraj sa na svoje prahnutie po láske pri každej túžbe. Nie je nič zlé na prahnutí. Ale je to príčina tvojho utrpenia. Prílišné prahnutie je utrpenie. Rozímaj. Continue reading “Učenie Sri AmmaBhagavana…”

Reklamy

Prebudenie srdca…

Bezpodmínečná láska k vám přichází přirozeně. Je vaší přirozeností cítit soucit k sobě i druhým. Je pro vás přirozené chtít utišit přítele. Je pro vás přirozené přijmout lásku těch, kdo vás mají rádi. Nic z toho nevyžaduje snahu ani učení. Proč je potom vaše zkušenost s bezpodmínečnou láskou tak vzácná ? Odpověď vás může překvapit.

Na začátku jste byli sjednoceni s Bohem a podíleli se na všemocné síle jeho lásky. Nic pro vás nebylo nemožné. Potom jste však začali přemýšlet, co by se stalo, kdybyste tvořili odděleně od Boha. Protože jste to nikdy předtím nedělali, nebyli jste si sebou příliš jisti. Continue reading “Prebudenie srdca…”

Ako otvoriť srdce…

Základná náuka duchovnej cesty sa rodí vnútri nášho srdca. Keď sa srdce stane učiteľom a dodá nám istotu, potom naša duchovná potrava začne plynule prúdiť srdcovým centrom a oslobodí aj vnútorný potenciál liečivej energie. Od toho okamihu sa akékoľvek zábavy a príjemné vnemy v porovnaní s tým začnú podobať bludičkám v močariskách. Je preto nesmierne dôležité, aby sme sa konečne dotkli hlbín svojho srdca a začali načúvať vnútornému tichu. Väčšinou ale svoje myšlienky a pocity poznávame v meditácii len povrchne.

Neakceptujeme sa takí akí sme, ale trávime svoj život snívaním a lipnutím na vonkajších pôžitkoch.

Tieto fantázie nás priam hypnotizujú, a tým zároveň zabraňujú, aby sme sa dotkli tých najvnútornejších pocitov, skrytých pod vrstvami sklamania z nesplnených očakávaní. Snívanie tak oddeľuje myseľ od tela. Continue reading “Ako otvoriť srdce…”

Prebudenie…

Prebudenie je posun vedomia, pri ktorom dochádza k oddeleniu myslenia od uvedomovania. Väčšina ľudí to neprežíva ako nejakú udalosť, ale ako prebiehajúci proces.

Dokonca aj jedinci, ktorí zažijú náhle, dramatické a zdanlivo nezvratné prebudenie, prechádzajú procesom, počas ktorého do nich postupne prúdi nové vedomie, mení celé ich konanie a stáva sa súčasťou ich života.

Keď ste prebudení, už sa nestrácate v myšlienkach, ale vnímate seba ako vedomie, ktoré tvorí pozadie myslenia.

Continue reading “Prebudenie…”

Váš vnútorný cieľ

Keď už nemusíte bojovať o prežitie, zákonite si začnete klásť otázku, čo je účelom a zmyslom vášho života. Mnohých ľudí každodenná rutina doslova zomieľa, a preto sa im zdá, že ich život stratil zmysel. Majú dojem, že život im uniká pomedzi prsty, alebo že ich už nič nečaká. Iní zas cítia, že sú obmedzovaní nárokmi, ktoré na ne kladie zamestnanie a starostlivosť o rodinu a živobytie.

Niektorých drví akútny stres, iných zas akútna nuda. Podaktorých pohlcuje horúčkovitá činnosť, iní podľahnú apatii a stagnácii. Veľa ľudí túži po slobode a raste, ktorý považujú za prísľub blahobytu. Na druhej strane sú takí, ktorí si už užívajú relatívnu slobodu spojenú s prosperitou, no zisťujú, že ich životu to žiaden účel nedodáva. Continue reading “Váš vnútorný cieľ”

Uvedomiť si svoje vnútorné telo

Hoci stotožňovanie s telom patrí medzi základné prejavy ega, dobrá správa znie, že je to zároveň jedna z tých foriem, ktoré sa dajú najľahšie prekonať. Nepomôže vám však, ak si budete neustále sugerovať, že nie ste totožní so svojím telom.

Potrebujete totiž presunúť pozornosť z vonkajšieho vzhľadu a prestať svoje telo posudzovať. Prestať sa neprestajne zapodievať tým, či je krásne, škaredé, silné, slabé, pritučné alebo prichudé. Radšej sa sústreďte na to, aby ste živosť svojho tela preciťovali zvnútra. Nezáleží na tom, ako vaše telo vyzerá navonok, pretože za vonkajšou formou sa nachádza intenzívne a čulé energetické pole. Ak neviete, ako si máte uvedomiť svoje „vnútorné telo“ , zavrite na chvíľu oči a vnímajte život, ktorý vám pulzuje v rukách. Na nič sa nepýtajte.

Vaša myseľ aj tak povie: „Nič necítim.“ Alebo: „Sú aj zaujímavejšie veci na premýšľanie.“

Takže namiesto toho, aby ste sa vypytovali mysle, sústreďte sa priamo na ruky. Ide o to, aby ste si v nich uvedomili onen jemný pocit živosti. Je tam. Musíte len presunúť svoju pozornosť a hneď ho pocítite. Najprv len v podobe akéhosi slabého tŕpnutia, no neskôr už pocítite živú energiu. Ak sa chvíľu sústredíte na svoje ruky, pocit živosti sa zosilní. Niektorí ľudia ani nemusia pritom zatvoriť oči. Pocítia svoje „vnútorné ruky“ už pri čítaní týchto viet. Potom prejdite ku chodidlám, skúste v nich udržať pozornosť aspoň minútu a zároveň vnímajte svoje ruky i chodidlá. Potom zapojte aj iné časti tela – nohy, ramená, brucho, hrudník, atď. – až kým si nezačnete uvedomovať svoje vnútorné telo ako celok.

To, čo nazývam „vnútorným telom“ , v skutočnosti nie je telom, ale životnou energiou, mostom medzi naším svetom foriem a neviditeľnou sférou. Skúste preciťovať svoje vnútorné telo pravidelne, tak často, ako sa len bude dať. Po čase zistíte, že už ani nemusíte zatvárať oči, aby ste ho cítili. Skúste si všímať, či cítite svoje vnútorné telo napríklad vtedy, keď niekoho počúvate. Je to takmer paradox – keď ste v kontakte s vnútorným telom, už sa nestotožňujete s hmotným telom, ba ani s mysľou.

Dalo by sa povedať, že ste sa prestali stotožňovať s formami a upriamujete sa na neviditeľný svet, na samotné Bytie.

A práve toto tvorí podstatu vašej identity. Tým, že si budete uvedomovať svoje telo, budete nielen väčšmi prítomní, ale objavíte aj bránu, ktorá vás nakoniec vyvedie z väzenia ega. Takýmto spôsobom zosilnie nielen váš imunitný systém, ale aj schopnosť organizmu uzdravovať sa.

Pokračovanie …Váš vnútorný cieľ

Z knihy Leceni-tolle-eckhart-4-sk-nova-zem-uvedomte-si-zmysel-svojho-zivota