Kategórie
Info okienko

Učenie Sri AmmaBhagavana…

Každá túžba je prahnutím po láske. Výklad denného učenia: Analyzuj  všetky túžby ktoré si mal. Zistíš, že základom týchto túžob je láska. Chceš sa stať doktorom, aby si bol uznávaný, mal si peniaze a aby ťa tým pádom mali ľudia radi. Rovnako chceš pomáhať druhým ľuďom, aby ťa za to chválili, aby sa ti za to dostalo lásky. […]

Kategórie
Duchovné učenie Duša

Prebudenie srdca…

Bezpodmínečná láska k vám přichází přirozeně. Je vaší přirozeností cítit soucit k sobě i druhým. Je pro vás přirozené chtít utišit přítele. Je pro vás přirozené přijmout lásku těch, kdo vás mají rádi. Nic z toho nevyžaduje snahu ani učení. Proč je potom vaše zkušenost s bezpodmínečnou láskou tak vzácná ? Odpověď vás může překvapit. […]

Kategórie
Duchovné učenie

Ako otvoriť srdce…

Základná náuka duchovnej cesty sa rodí vnútri nášho srdca. Keď sa srdce stane učiteľom a dodá nám istotu, potom naša duchovná potrava začne plynule prúdiť srdcovým centrom a oslobodí aj vnútorný potenciál liečivej energie. Od toho okamihu sa akékoľvek zábavy a príjemné vnemy v porovnaní s tým začnú podobať bludičkám v močariskách. Je preto nesmierne […]

Kategórie
Duchovné

Prebudenie…

Prebudenie je posun vedomia, pri ktorom dochádza k oddeleniu myslenia od uvedomovania. Väčšina ľudí to neprežíva ako nejakú udalosť, ale ako prebiehajúci proces. Dokonca aj jedinci, ktorí zažijú náhle, dramatické a zdanlivo nezvratné prebudenie, prechádzajú procesom, počas ktorého do nich postupne prúdi nové vedomie, mení celé ich konanie a stáva sa súčasťou ich života. Keď […]

Kategórie
Duchovné

Váš vnútorný cieľ

Keď už nemusíte bojovať o prežitie, zákonite si začnete klásť otázku, čo je účelom a zmyslom vášho života. Mnohých ľudí každodenná rutina doslova zomieľa, a preto sa im zdá, že ich život stratil zmysel. Majú dojem, že život im uniká pomedzi prsty, alebo že ich už nič nečaká. Iní zas cítia, že sú obmedzovaní nárokmi, […]

Kategórie
Duchovné

Uvedomiť si svoje vnútorné telo

Hoci stotožňovanie s telom patrí medzi základné prejavy ega, dobrá správa znie, že je to zároveň jedna z tých foriem, ktoré sa dajú najľahšie prekonať. Nepomôže vám však, ak si budete neustále sugerovať, že nie ste totožní so svojím telom. Potrebujete totiž presunúť pozornosť z vonkajšieho vzhľadu a prestať svoje telo posudzovať. Prestať sa neprestajne […]

Kategórie
Duchovné

Putovanie ľudského ducha …

Čas, v ktorom žijeme, je rovnako dôležitý, ako doba Mojžišova, v ktorej sa utváral život podľa Božích zákonov, a ako bola dôležitá doba Božieho vtelenia. Preto je nutné vložiť do tohoto času veľkú duchovnú snahu. Možno sa zľakneme týchto slov – avšak nedá sa inak, i keď nás povedú k povinnostiam a neľahkým úlohám. Žiadny […]