Právo, rozsudok a skutočnosť

justitia-roman-goddess-of-justice-mmxJeden rozrušený muž prišiel k majstrovi:

„Majster, prosím ta, povedz mi, kto má pravdu ? Môj sused hádže svoje odpadky ponad môj nový plot na môj pozemok. Môže to robiť, alebo som v práve ja ?” Majster odpovedal: „Ty si v práve.” Muž spokojný odišiel. Continue reading “Právo, rozsudok a skutočnosť”

Reklamy

Byť človekom…

1209222215phpvS8qNq_lekno

„Ať už se tady dostaneš do jakýchkoli podmínek, ať už ti osud chystá jakékoli nástrahy, musíš žít tak, jak přísluší Člověku. Máš se sám stávat Člověkem a pomáhat s tím lidem kolem sebe. Nejdůležitější v životě je být svobodný duchem, osvobodit se od materiálního světa, kráčet k Bohu a neodbočovat z této cesty. Potom i ve vnějším životě můžete přinést maximální užitek lidem a prožít život hodný jména Člověk.

A právě v tom je skryto veliké tajemství! Staň se člověkem tady a teď, v tomto sobeckém materiálním světě. Staň se podobným Lotosu, který vyrůstá ze špíny a bahna, ale bez ohledu na to nabývá dokonalé čistoty! Vždyť jsi Člověk a máš v sobě Boží semínko!“

                                                                          Anastasia NOVYCH

Hľadanie Boha…

dievcatko, usmev, anjelik 178212Jeden starý muž sedával každý deň vo svojom hojdacom kresle. Pripútaný na toto jediné miesto si sľuboval, že sa odtiaľ nepohne, kým neuvidí Boha. Raz uvidel malé dievčatko na druhej strane ulice. Jej lopta sa zakotúľala do záhrady starého muža. Pribehla si po loptu, pozrela sa na muža a povedala: “Vidím Vás každý deň, hojdať sa v kresle a pozerať do neznáma. Na čo stále hľadíte? ” Continue reading “Hľadanie Boha…”

Pramen živé vody

ivkanowak-cProcházel jsem týmž údolím a pozoroval pramen živé vody, proměňující se v bystřinu, skákající po balvanech s velikým neklidem. Provázel jsem v duchu tento živý proud vody a došel s ním až do údolí, kde se proměnil v tichý potok, který pak různými oklikami a záhyby, rovinami i skalinami, probíhal dál, až dospěl k nejbližší řece, se kterou klidně splynul. Odtud společnou cestou vproudil do veliké řeky, v jejímž mohutném toku jeho individualita vlastní, jeho čistota i síla ţivého pramene, se ztrácela, ale nezanikala. Trpěla s proudem veletoku, přijímajíc v sebe všechen kal a nečistotu, kusy dřev, hnijící trávu a listí, a s jeho vodami spěla k ohromnému moři, do jehož mohutnosti vplynula. Continue reading “Pramen živé vody”