Kategórie
psychosomatika

Čo nám hovorí telo…Alergia a imunita

Objavila som knihu o duchovných príčinách ochorení a niektoré si z nich prečítala. Pretože aj ja som človek so svojimi chybami minulosti a prítomnosti a nesiem si v sebe svoje neresti, ktoré sa občas objavia ako choroba, uvedomila som si ,že príčinou našich ochorení sme naozaj my sami. To ako konáme, večne sa hneváme, nedokážeme […]

Kategórie
Liečenie psychosomatika

Duchovné príčiny chorôb

Verím, že si v tele všetky takzvané choroby sami vytvárame. Telo, rovnako všetko ako ostatné, zrkadlí naše myšlienky presvedčenia. Neustále sa k nám prihovára, musíme si urobiť čas a načúvať mu. Každá bunka v tele reaguje na každú myšlienku, ktorá nám prebehne hlavou, na každé slovo, ktoré vyslovíme. Zabehnuté spôsoby myslenia reči vytvárajú telesné návyky, […]

Kategórie
Liečenie psychosomatika

Téma: Alergie…

Zvláštny priebeh tejto choroby spočíva v tom, že „chudák organizmus“ v snahe ochrániť svoju zdravú existenciu prekračuje „dovolené hranice sebaobrany“ proti látkam, okolnostiam, javom alebo situáciám, aké sa bežne dajú normálne zniesť. Alergie (od gréckych slov alles – „iný“ a ergon – „čin“) – je to stav zmeny spôsobu reakcie organizmu v prípade opakovaného pôsobenia cudzej bielkoviny: tzn. vírusov, […]

Kategórie
Liečenie

Kožné vrážky, akné a psychosomatika

Psychosomatické poruchy jsou výsledkem neodžitých emocí . Pro vznik psychosomatického onemocnění jsou nebezpečnější takové emoce, které jedinec nemůže nebo nesmí projevit a odreagovat. Jedná se především o úzkost, agresi, strach, zármutek . Psychosomatický přístup k onemocnění je někdy mylně chápán jako začlenění kauzálního psychogenního faktoru do etiologie onemocnění či jako pokus o zpsychologizování všech kožních […]

Kategórie
Liečenie

Psychosomatické príčiny chorôb – Pečeň a žlčník…

 „Milovať neznamená pristrihnúť orlovi krídla, vytrhnúť tigrovi zuby a človeku zakázať city. Krídla pristrihnúť, zuby vytrhnúť a city zakázať, za tým všetkým je skrytá túžba po moci a strach. Nikdy nie láska.“ (Kristiane ALLERT-Wybranietz) „Nesnaž sa zistiť kým si, ale staň sa tým, kým chceš byť…“ Je ťažké snažiť sa byť tým, kým nie sme. […]