Kategórie
Info okienko

SaLuSa, January 23, 2012

Pozorujeme, že si počínate veľmi dobre v prinášaní Svetla na Zem, ktoré exponenciálne pokračuje v raste a rýchlo Vás posúva dopredu k Vzostupu. Takže smerujete k veľkému víťazstvu nad Temnými o čom nikdy nebola žiadna pochybnosť a máte silnú vôľu a zámer tak urobiť. Napokon, to bol dôvod prečo ste ako Pracovníci Svetla prišli na […]