Práca s mocou a sebaobrana…

Práce s mocí je základem pro udržení osobní síly a blahobytu.

Jedním z nejdůležitějších aspektů této práce je ve všech šamanských kulturách rozvoj vnitřní představivosti a vizí. Ve změněných stavech vědomí získává šaman živou vnitřní představivost, která potlačuje vědomí běžného vnímání a tělesné vjemy.Jakmile vnitřní představivost prožijete, učte se ji ovládat a vědomě se s obsahem svých představ setkávat. To vám umožní navázat vztah s duchovními strážci, zvířaty a dárci moci. Časem získáte schopnost vidět kromě současnosti i do minulosti a budoucnosti. V těchto změněných stavech vědomí pak šaman soustředí poznání a vnitřní moc a je schopen ovlivňovat události ke všeobecnému prospěchu. Někteří lidé vládnou živější vnitřní představivostí než ostatní, iní přijímají intuitivní vedení i bez ní. Rozvoj vnitřního zraku a představivosti je však každopádně cennou snahou pro každého. To, co jasně vidíte, je jednodušší manifestovat, protože skutečnost vytvářejí právě obrazce v mysli. Představivost ve spojení s posvátným bubnováním vytváří mocnou obnovující energii sílu transformace. Continue reading “Práca s mocou a sebaobrana…”

Reklamy

Zmenené stavy vedomia bubnovaním…

Tep bubnu synchronizuje mozkové polokoule. Jakmile začnou naše hemisféry pracovat harmonicky, dojde ke změně fyziologie mozkových vln do fází vyššího vědomí. Vědomí se rozšiřuje do extatického stavu, do posvátné oktávy rezonancí.

Naladění na posvátnou frekvenci otevírá přístup k transcendentálnímu poznání a moudrosti, které jsou v tomto rozměru používány jako nástroje.

Šaman tak vytváří most spojující Nebe se Zemí – duchovní říši nahoře s fyzickou říší dole.

Continue reading “Zmenené stavy vedomia bubnovaním…”

Šamanské cesty…

Šamanský stav vědomí, tak jako celý šamanismus, je individuální zkušeností. Někteří lidé zjistí, že mají vysoce vyvinutý vnitřní zrak, zatímco jiní spoléhají spíš na svůj instinkt, intuici nebo úmysl. Jde o individuální zkušenost reality, která není běžná. Šamani nikdy neposuzují platnost či hodnotu zkušenosti někoho jiného.

Mezi popisy šamanských bubnových cest převládá tunel, do kterého je šaman přenesen. Někdy je žebrovaný, může se ohýbat nebo spirálovitě točit. Tato tunelovitá představa je spojována s kosmologickým “Stromem světa”, centrální osou, která spojuje všechny vesmírné říše. Continue reading “Šamanské cesty…”

Životná sila…

Buben sjednocuje mužskou a ženskou energii v jedinou, vitální “životní sílu”, tmel, který drží život pohromadě. Naše duše nejsou z molekul ani jiné hmoty, ale z čisté energie. Prapůvodní silou života je “vůle”, záměr být.

“Vůle je podmiňující proud, oheň, který přináší to, co vnímáme jako skutečnost.”

Proud této energie však často blokujeme svými negativními postoji, strachem a úzkostí. Bubnování zvyšuje frekvence, na kterých vibrujeme, a tak se spirálovitě vzdalujeme od pomalejších vibrací vzteku, viny a strachu, odstraňujeme bloky a přibližujeme se k extatickému stavu harmonické rezonance s božskou vůlí. Continue reading “Životná sila…”

Šamanské bubnovanie….Poslanie bubna

Buben je pro šamana jedním z nejdůležitějších nástrojů. Jeho rytmus sjednocuje cítění a úmysl šamana s rytmy kosmu.

Všechno v celém vesmíru, od té nejmenší elementární částice až po největší hvězdy, vibruje rytmickým pohybem. Rytmus je tep života. Zvuk bubnu spojuje šamana se všemi formami života v jedinou bytost, v jediný tep. Buben uvádí v soulad všechny rozmanité a odporující si aspekty nebo elementy přírody. Podporuje individuální a planetární rezonanci, obnovuje harmonii a rovnováhu.

Rezonující hlas bubnu vyjadřuje základní rytmické vzorce pozorované člověkem v přírodě – čtyři roční období, příliv a odliv, tep srdce, život a smrt. Continue reading “Šamanské bubnovanie….Poslanie bubna”

Kúzelný kruh života…

Tento týždeň pomenovávam „Šamanským“, pretože bude väčšinou o šmanskej technike. Natrafila som na veľmi dobre spracovanú knihu, tak sa chcem s vami o ňu podeliť. Mne šamanské cestovanie dalo veľmi veľa. Veľa múdrych ľudí povedalo:

„Ak chcete vedieť o sebe pravdu, obráťte sa do svojho vnútra, tam je ukrytý váš poklad! „

To čo som zažila vo svojich vnútorných svetoch sa nedá opísať len slovami. Pocitové prežitky sú neskutočné, neopísateľné. Šmanizmus  ma priviedol ku Kabale,  tam som pochopila ako sú prepojené. Cesty šamana sú vlastne putovaním v strome života, kde aj ako duše po opustení fyzickej schránky putujeme a očisťujeme sa. Zohar  krásne opisuje jednotlivé sféry . 😉 Continue reading “Kúzelný kruh života…”