Šamanské zvieratá v nás…

Cez týždeň sme sa bavili so známou za silové zvieratá. Už dlho som im nevenovala pozornosť  a tak som nahliadla do vnútra, aké teraz prevláda a uvidela som čiernu pumu a v pozadí malého hadíka, ktorý bol plachý a vystrašený. Schovával sa pred mojim zrakom. Moje prvé zviera bol kôň. Predstavoval moju  silu (3. čakra), odosobnenie sa a utekala som na ňom preč od všetkého, ale len po určité hranice, ktoré nebolo možné preskočiť. To boli moje meditačné a duchovné začiatky. Continue reading “Šamanské zvieratá v nás…”

Reklamy

Duchovní sprievodci v zvieracej podobe…

obrazek-189-4V časoch mojich ciest svojim vnútrom tzv. Šamanským cestovaním som stretla zvieracích pomocníkov, ktorý sa ma vždy  snažili k niečomu naviesť. Prvý boli delfíni, potom orol, občas som stretla kone a srnku, ale mala som tam aj veveričku, ktorej som akosi neverila. Vždy ma upozorňovala, nech som opatrná, bola ako “malý bonzáčik”. Veverička upozorňuje na zmeny stavu rovnováhy, zvýšenie úrovne vedomia. Delfíny som si tiež spojila s Atlantídou, lebo ma k nej vlastne doviedli. Takže ako čítam v knihe Duchovných sprievodcov, tak som sa nemýlila. 😉 Continue reading “Duchovní sprievodci v zvieracej podobe…”

Šamanské liečenie – Brána do nášho vnútra

Slíbili jsme si, že si dnes řekneme, co se odehrává od okamžiku, kdy spatříme bránu svého nitra. Hned od začátku našeho putování je třeba hlídat rozum. Ten činí vše pro to, abychom vše vzdali a poslouchali pouze jeho skeptickému hlasu. Brána do našeho nitra může být opravdu čímkoliv, od skutečné brány po myší díru nebo oheň, do něhož později vstoupíme. Continue reading “Šamanské liečenie – Brána do nášho vnútra”

Základná škola šamanizmu…

Moje cestovania vnútornými svetmi mali svoje čaro. „Mali“…čas minulý, už som dlho nikde nebola, neviem sa akosi niekam dostať. Keď som sa pýtala svojho vnútra, prišla odpoveď, že moje tretie oko je uzavreté, nemám dostatočnú energiu na cestovanie, lebo som ju zanechala na mnohých miestach. 🙄

Vrátila som sa znova k šamanizmu na podnet jedného komentu. V šamanských kurzoch ľudia sa spoja so svojim silovým zvieraťom a ono ich zavedie do určitého sveta(horného, dolného a stredného ) k svojmu učiteľovi a pomáha im riešiť životné situácie. Tieto svety navštevujeme pre poznanie či pochopenie, alebo ak hľadáme odpoveď na určitú vec v našom živote. Prekvapila ma spojitosť použitia Run, čo je pre mňa nové. Žiak dostane od učiteľa symbol Runy ako odpoveď  na svoju otázku a v nej má hľadať svoj význam.  Tak som hľadala viac na internete, lebo ja som začínala sama , nemala som žiadneho učiteľa, ktorý by mi ukázal svoje techniky a spôsoby ako na  cestovanie. 😉 Dá sa povedať , že som samouk vo všetkom. 😆 Takže poďme k článku… Continue reading “Základná škola šamanizmu…”

Gato-Zenová kočka

Doba, ve které žijeme, mě čímsi fascinuje. Všechna tabu už padla, všechna tajná učení jsou odhalována a zpřístupňována veřejnosti, náboženství se stala institucemi, které urputně obhajují sebe samy, věda naopak začala sebe samu popírat, každá informace je k mání a každé místo na Zemi je dosažitelné. Kdosi spočítal, že je již více živých než kdy všech mrtvých dohromady. Při dostatečném záměru a vůli se člověk může stát kýmkoliv, od kosmonauta po šamana. Continue reading “Gato-Zenová kočka”

Runy…

Runy jsou historické a archeologické artefakty, nacházené od 1. stol. n. l. na rozsáhlém území od Islandu po Rumunsko. Runami tedy rozumíme nejstarší písemný systém germánských kmenů. Jejich staří se podle brože s runovými znaky nalezené v Meldorfu poblíž Jutského poloostrova, odhaduje na přibližně 2000 let. Existují však důkazy, ze kterých vyplývá, že vznik runového písma sahá časově mnohem dál do minulosti. V současnosti existuje asi 5.000 známých runových památek. Jedná se o zbraně, mince, ozdoby, amulety, talismany, kameny a pomníky. Nejstarší (existující) runové nápisy pocházejí z prvního století, runy jako takové však vznikly okolo roku 250 př. n. l. Continue reading “Runy…”