Hľadať

Cestou k sebe…

„Slobodný je iba človek, keď v jeho živote je láska.“

Značka

schopnosti

Šiesty zmysel…

68662_3656514071827_1050511769_n

Existuje tu vzláštní smysl, který je za všemi pěti smysly, tj. za hmatem, chutí, čichem, zrakem a sluchem. Je to duchovní smysl, šestý smysl, který dává význam dalším smyslům. Bez tohoto šestého smyslu jsou všechny smysly nesmylné. Když se lidé dívají, neuvědomují si, co vlastně vidí. Když poslouchají, nechápou, co poslouchají. Když mluví, neví, co říkají a někdy tak ze sebe vypustí nemilá slova, které ublíží druhým lidem. Když se dotýkají, neuchopují to, co cítí. Když něco ochutnávají, nerozpoznávají plně, co vlastně jedí. Toto všechno se jim stane,protože nebyli schopni rozvinout tento vzláštní smysl, kterým přidávají správný smysl všem 5-ti smyslům. Proto také často mluvíme o nesmyslné konverzaci, nesmyslném pozorování a nesmyslném životě vůbec. Když vyvynete svůj šestý smysl, život se stane plný významů. Pokračovať v čítaní článku “Šiesty zmysel…”

Rumen Ivanov Jasnovidec…

Pokračovať v čítaní článku “Rumen Ivanov Jasnovidec…”

Máte rozvinutý šiesty zmyseľ?

Třetí oko lze nazvat šestým smyslem člověka, který je schopen zachycovať veci mimo hmotnou dimenzi. Tu se spojují proudy kosmických energii, vědomí, nadhmotných světú a inteligencíí…

Pokračovať v čítaní článku “Máte rozvinutý šiesty zmyseľ?”

Kouzla a zázraky

Existují čtyři božské roviny (sféry, světy) – Acilut, Berija, Jecira a Asija.

4-svety_thumbAcilut je svět vyzařování. Ze světa Acilut se rodí tři světy, podle sestupné posloupnosti to jsou – Berija, Jecira a Asija.Berija je svět stvoření, svět zázraků a zázračného léčení.Jecira je svět utváření, utvořil se též vyzařováním. Je to rovina kouzel a magie. Někdy se mluví o psychickém těle.

Asija je svět učinění, rovina zhmotnění. Protože je člověk stvořen k podobě Boží, má v sobě tyto čtyři roviny. Obsahuje všechny čtyři světy.Na rozdíl od ostatních tvorů má svobodnou vůli, může se tedy v těchto rovinách pohybovat nahoru a dolů. To dává lidem možnost působit v kterékoli rovině a manipulovat s jejími silami. To je podstata kouzel a zázraků. Pokračovať v čítaní článku “Kouzla a zázraky”

O senzitivitě mysli

images (15)Starobylé národy měly blíže k přírodě, byly daleko vnímavější a mnohem více si uvědomovaly psychické úrovně. Od té doby se u člověka vyvinul logický intelekt, který do určité míry nahradil instinkty, jasnovidnost a další schopnosti. Přesto však v lidské duši spočívají latentně netušené síly, které se mohou projevit jako psychické zkušenosti a mystické jevy. Mnoho hledajících se snaží tyto síly probudit, aniž by si uvědomovali, že se jimi nemají zabývat, protože jsou pouze vedlejšími produkty na cestě hledání. Pročistěný charakter a ukázněné myšlení jsou cennější než psychické jevy, které jsou buď přípravami nebo vedlejšími produkty ryzích duchovních procesů. Určité stupně meditace často doprovázejí psychické úkazy. Mysl se postupně pročisťuje, prohlubuje se vědomí, a to se projevuje zvýšenou senzitivitou. Shromažďovat vnitřní mystické nebo psychické zkušenosti může být fascinující, ale pouze pro naše ego. Pokračovať v čítaní článku “O senzitivitě mysli”

Chlapec, který viděl pravdu…

O tom, jaké je to vidět auru, duchy, i skryté myšlenky druhých, a žít s tím uprostřed těch, kteří to nevidí. Ukázka z nahrávky představení Léčivého divadla Gabriely Filippi. Skutečný příběh podle deníku anonymního autora z časů viktoriánské Anglie.

Up ↑

%d bloggers like this: