Kouzla a zázraky

Existují čtyři božské roviny (sféry, světy) – Acilut, Berija, Jecira a Asija.

4-svety_thumbAcilut je svět vyzařování. Ze světa Acilut se rodí tři světy, podle sestupné posloupnosti to jsou – Berija, Jecira a Asija.Berija je svět stvoření, svět zázraků a zázračného léčení.Jecira je svět utváření, utvořil se též vyzařováním. Je to rovina kouzel a magie. Někdy se mluví o psychickém těle.

Asija je svět učinění, rovina zhmotnění. Protože je člověk stvořen k podobě Boží, má v sobě tyto čtyři roviny. Obsahuje všechny čtyři světy.Na rozdíl od ostatních tvorů má svobodnou vůli, může se tedy v těchto rovinách pohybovat nahoru a dolů. To dává lidem možnost působit v kterékoli rovině a manipulovat s jejími silami. To je podstata kouzel a zázraků. Continue reading “Kouzla a zázraky”

Reklamy

Ľudská duša podľa učenia Kabaly…

Dne 5. března roku 1887 pronesl německý badatel, hrabě Leiningen, v Psychologické společnosti v Mnichově přednášku, ve které se zabýval problémem lidské duše podle učení kabaly. Tato přednáška je ve svém obsahu to nejlepší, co je nám v tomto směru známo.  Odkazujeme každého, kdo má zájem o názory kabaly na lidskou duši na otisk přednášky Leiningenovy. V našem pojednání chceme doplniti výklad Leiningenův o tři prvky, kterými se v přednášce nezabýval, a sice o:

Šamanské cesty…

Šamanský stav vědomí, tak jako celý šamanismus, je individuální zkušeností. Někteří lidé zjistí, že mají vysoce vyvinutý vnitřní zrak, zatímco jiní spoléhají spíš na svůj instinkt, intuici nebo úmysl. Jde o individuální zkušenost reality, která není běžná. Šamani nikdy neposuzují platnost či hodnotu zkušenosti někoho jiného.

Mezi popisy šamanských bubnových cest převládá tunel, do kterého je šaman přenesen. Někdy je žebrovaný, může se ohýbat nebo spirálovitě točit. Tato tunelovitá představa je spojována s kosmologickým “Stromem světa”, centrální osou, která spojuje všechny vesmírné říše. Continue reading “Šamanské cesty…”

Ako pracovať so stromom života

Propracováváme sa “Stezkami“ skrze Čtyři světy.

V Acilutu, světě počátků, pracujeme kontemplací, v Beriahu, tvůrčím světě, používáme rozjímání, zatímco v Jecíře, světě tvarů, používáme to, co bývá nazýváno obřadnou magií. A konečně v Asiahu, v projeveném světě, musíme jednat v podmínkách projeveného života. Tak spřádáme kabalistické schéma života, jak nás to učí Strom.

Protože základní význam kabaly je obsažen ve Stromu života, musíme v něm hledat všechny informace. Strom je kabalistovi tím, čím je (nebo by měl být) kříž křesťanovi nebo kolo buddhistovi. Dokud neporozumíme dobře Stromu a jeho působení, nemůžeme se pokoušet využít kabalu, stejně jako se nemůžeme zúčastnit cyklistického závodu, neumíme-li jezdit na kole. Continue reading “Ako pracovať so stromom života”

Strom života – schémy našich životov.

Žijeme ve schématech, protože musíme. Nemůžeme jim uniknout. Vesmír je schéma. Jsme jím i my. Jsou schémata ducha, duše, mysli i těla, rozprostřené všemi stavy existence. Můžeme je nalézt dost snadno kdekoliv. Naše lidská těla jsou magickým bludištěm schémat svou buněčnou stavbou. Stačí, když se podíváme jen na své vlastní špičky prstů, abychom mohli pozorovat svá osobní schémata. A poněvadž schéma čehokoliv může být nazváno symbolem, jsme všichni živými symboly, tvořícími část Velkého plánu, který si můžeme představit jen jako Božský život.

Základní fakta jsou dost jednoduchá. Žijeme mezi dvěma světy nebo stavy existence. Vnější svět obyčejného světského života a tajuplný vnitřní svět myšlenek, pocitů a subjektivních činností, které můžeme neurčitě nazvat „duchovními“. Oba tyto světy jsou ve vztahu k nám skutečné a síly v nich působící je možné přeměňovat a převádět z jednoho do druhého. Schémata utvářená těmito záměnami jsou oněmi schématy, kterými žijeme. Continue reading “Strom života – schémy našich životov.”

Účel kabaly…

Kabalisté tvrdí, že úlohou Stvoření je přinášet radost a potěšení stvořeným bytostem. Vůle těšit se (nádoba či duše) přijímá potěšení podle své intenzity touhy. Proto vše, co bylo ve všech světech stvořeno, je pouze změna touhy přijímat potěšení a Stvořitel tuto touhu uspokojuje.

Tato vůle přijímat rozkoš je podstatou Stvoření, jak duchovního, tak hmotného, včetně toho, co již existuje, a toho, co se projeví v budoucnosti.Náhľad

Hmota je ve svých rozličných projevech (minerály, rostliny, lidské bytosti, barvy, zvuky, atd.) jednoduše různým množstvím vůle přijímat rozkoš. Světlo vyzářené Stvořitelem takovou hmotu oživuje a naplňuje. Původně jak touha těšit se – nazývaná “nádoba” – tak touha přinášet potěšení – nazývaná “Světlo” – odpovídaly do objemu jedna druhé. Continue reading “Účel kabaly…”