Kategórie
Energia

Kouzla a zázraky

Existují čtyři božské roviny (sféry, světy) – Acilut, Berija, Jecira a Asija. Acilut je svět vyzařování. Ze světa Acilut se rodí tři světy, podle sestupné posloupnosti to jsou – Berija, Jecira a Asija.Berija je svět stvoření, svět zázraků a zázračného léčení.Jecira je svět utváření, utvořil se též vyzařováním. Je to rovina kouzel a magie. Někdy […]

Kategórie
Civilizácie

Ľudská duša podľa učenia Kabaly…

Dne 5. března roku 1887 pronesl německý badatel, hrabě Leiningen, v Psychologické společnosti v Mnichově přednášku, ve které se zabýval problémem lidské duše podle učení kabaly. Tato přednáška je ve svém obsahu to nejlepší, co je nám v tomto směru známo.  Odkazujeme každého, kdo má zájem o názory kabaly na lidskou duši na otisk přednášky […]

Kategórie
Civilizácie

Šamanské cesty…

Šamanský stav vědomí, tak jako celý šamanismus, je individuální zkušeností. Někteří lidé zjistí, že mají vysoce vyvinutý vnitřní zrak, zatímco jiní spoléhají spíš na svůj instinkt, intuici nebo úmysl. Jde o individuální zkušenost reality, která není běžná. Šamani nikdy neposuzují platnost či hodnotu zkušenosti někoho jiného. Mezi popisy šamanských bubnových cest převládá tunel, do kterého […]

Kategórie
Civilizácie

Ako pracovať so stromom života

Propracováváme sa “Stezkami“ skrze Čtyři světy. V Acilutu, světě počátků, pracujeme kontemplací, v Beriahu, tvůrčím světě, používáme rozjímání, zatímco v Jecíře, světě tvarů, používáme to, co bývá nazýváno obřadnou magií. A konečně v Asiahu, v projeveném světě, musíme jednat v podmínkách projeveného života. Tak spřádáme kabalistické schéma života, jak nás to učí Strom. Protože základní […]

Kategórie
Civilizácie

Strom života – schémy našich životov.

Žijeme ve schématech, protože musíme. Nemůžeme jim uniknout. Vesmír je schéma. Jsme jím i my. Jsou schémata ducha, duše, mysli i těla, rozprostřené všemi stavy existence. Můžeme je nalézt dost snadno kdekoliv. Naše lidská těla jsou magickým bludištěm schémat svou buněčnou stavbou. Stačí, když se podíváme jen na své vlastní špičky prstů, abychom mohli pozorovat […]

Kategórie
Civilizácie

Účel kabaly…

Kabalisté tvrdí, že úlohou Stvoření je přinášet radost a potěšení stvořeným bytostem. Vůle těšit se (nádoba či duše) přijímá potěšení podle své intenzity touhy. Proto vše, co bylo ve všech světech stvořeno, je pouze změna touhy přijímat potěšení a Stvořitel tuto touhu uspokojuje. Tato vůle přijímat rozkoš je podstatou Stvoření, jak duchovního, tak hmotného, včetně […]

Kategórie
Civilizácie

Siene dolného sveta…

První oddělení: Jesod Jesod je říší temnoty, v níž přebývají zlé a negativní bytosti. Svými špatnými a zlými skutky tvoříme zlé bytosti, které působí zmatek a utrpení v našem životě. První oddělení dole, DOLNÍ ODDĚLENÍ JESOD, KTERÉ JE PRVNÍ ZDOLA, je místem temnoty a nic neosvěcuje. Je utvořeno jako sídlo duchů, vykonavatelů soudu a mocných, […]

Kategórie
Civilizácie

Siene horného sveta…

Sedm síní Horních světů Zohar vysvětluje, že předchozích sedm oddělení je stavebními bloky a základy pro další, vyšší roviny Síní. První síň: Jesod Tato říše je panstvím anděla, který uděluje velké milosrdenství všem duším, které konvertují a následují pravou cestu Stvořitele. Rabbi Šimon pravil: Pojďte a vizte: Těchto sedm oddělení VYŠŠÍCH SVĚTŮ, o nichž jsme […]

Kategórie
Civilizácie

Sedem siení Horného a Dolného sveta…

Duchovní a fyzické světy jsou rozděleny po sedmi. To jsou odrazy 7 Sefirot, neboli rozměrů. SLOVA: „Země pak byla nesličná a pustá“ již byla vysvětlena. NAVÍC je tato země zemí horní, NUKVOU ZEIR ANPIN, která sama o sobě nemá žádné světlo. „Byla“ NAZNAČUJE, že původně byla ve stavu uspořádaném, ale nyní se stala, nesličnou, pustou […]