Kategórie
Energia

Jak využíváme sexuální energii? Sedm stupňů Jakubova žebříku

Jakubův žebřík nám ukazuje na jakém vývojovém stupni se z hlediska zpracování sexuální energie nacházíme. Jednotlivé vývojové stupně nelze přeskočit. Musíme si je odžít a zakusit všechny jejich vlastnosti, tak abychom dosáhli a vydali se na cestu nejvyššího poznání.