Kategórie
Liečenie

Blokácia krčnej chrbtice

TECHNIKA  KRK AKO NABÍJAČKA  KRK je MOST medzi Telom a Mysľou. Je to MOST medzi materiálnom a duchovnom. V okamihu ako sa ozve problém s krkom ,vieme , že sme vyzvaní UVIDIEŤ DRUHÚ STRANU PROBLÉMU alebo sme vyzvaní prejsť z čisto materiálneho spôsobu žitia k duchovnému alebo opačne a PREPOJIŤ TAK ENERGIE. Predná […]

Kategórie
Duša Energia

Ľudské teplo – naše hrejivé slnko…

Už sme hovorili o našej duši, skúsme sa teraz bližšie pozrieť a naplniť obsahom pojem slnka. Slnko je dávajúce. Neberie ostatným planétam, ale dáva im, vyžaruje do svojho okolia teplo, svetlo, energiu. Podporuje život, rast a rozvoj všetkého živého na zemi. Nachádza sa v strede slnečnej sústavy a odtiaľ vysiela svoje lúče do okolia. Z pohľadu […]