Kategórie
Duchovné Duchovné učenie Duša

Život vo svete nevidenom…

Vlastní průběh smrti nemusí být nutně bolestný. Za svého po­zemského života jsem viděl mnoho lidí, kteří překračovali hranici do duchovní říše. Měl jsem možnost pozorovat fyzickýma očima boje, které se odehrávají, když se duch snaží navždy se oprostit od těla. Svým duchovním zrakem jsem také viděl ducha odcházet, ale ni­kde jsem nebyl schopen zjistit – […]