Duchovní koloběh energie

Strom života v člověku
Vším co existuje – tedy také hmotou i člověkem – proudí kosmická síla, energie, která vše oživuje, vyživuje a zachovává; bez této síly, která je „za“ veškerými útvary, by ani hmota ani člověk nemohli existovat. Můžeme tuto sílu nazývat „všesílou“ nebo „všeduchem“ nebo „proudícím éterem“ – nebo „Bohem“.

Je to Duch Boží, který je život, který je ve všech formách bytí energií, která vše udržuje, umožňuje růst a zrát. Je to věčně se rozdávající proud nezištné lásky, absolutně pozitivní energie.

Tato absolutní energie, Duch Boží, působí také v člověku – ve hmotném i v duchovním těle člověka. Každý člověk nosí totiž v sobě druhé, jemnohmotné tělo, které svým tvarem přibližně odpovídá tělu hmotnému – duši – a prostřednictvím kterého je hmotné této zásobováno duchovní energií.

Abychom skutečně pochopili podstatu zdraví a nemoci, musíme se důvěrně obeznámit nejen se skladbou tohoto „vnitřního člověka“, nýbrž i se způsobem působení Ducha Božího v člověku. Continue reading “Duchovní koloběh energie”

Reklamy

Ľudská duša podľa učenia Kabaly…

Dne 5. března roku 1887 pronesl německý badatel, hrabě Leiningen, v Psychologické společnosti v Mnichově přednášku, ve které se zabýval problémem lidské duše podle učení kabaly. Tato přednáška je ve svém obsahu to nejlepší, co je nám v tomto směru známo.  Odkazujeme každého, kdo má zájem o názory kabaly na lidskou duši na otisk přednášky Leiningenovy. V našem pojednání chceme doplniti výklad Leiningenův o tři prvky, kterými se v přednášce nezabýval, a sice o:

Šamanské cesty…

Šamanský stav vědomí, tak jako celý šamanismus, je individuální zkušeností. Někteří lidé zjistí, že mají vysoce vyvinutý vnitřní zrak, zatímco jiní spoléhají spíš na svůj instinkt, intuici nebo úmysl. Jde o individuální zkušenost reality, která není běžná. Šamani nikdy neposuzují platnost či hodnotu zkušenosti někoho jiného.

Mezi popisy šamanských bubnových cest převládá tunel, do kterého je šaman přenesen. Někdy je žebrovaný, může se ohýbat nebo spirálovitě točit. Tato tunelovitá představa je spojována s kosmologickým “Stromem světa”, centrální osou, která spojuje všechny vesmírné říše. Continue reading “Šamanské cesty…”

Ako pracovať so stromom života

Propracováváme sa “Stezkami“ skrze Čtyři světy.

V Acilutu, světě počátků, pracujeme kontemplací, v Beriahu, tvůrčím světě, používáme rozjímání, zatímco v Jecíře, světě tvarů, používáme to, co bývá nazýváno obřadnou magií. A konečně v Asiahu, v projeveném světě, musíme jednat v podmínkách projeveného života. Tak spřádáme kabalistické schéma života, jak nás to učí Strom.

Protože základní význam kabaly je obsažen ve Stromu života, musíme v něm hledat všechny informace. Strom je kabalistovi tím, čím je (nebo by měl být) kříž křesťanovi nebo kolo buddhistovi. Dokud neporozumíme dobře Stromu a jeho působení, nemůžeme se pokoušet využít kabalu, stejně jako se nemůžeme zúčastnit cyklistického závodu, neumíme-li jezdit na kole. Continue reading “Ako pracovať so stromom života”

Strom života – schémy našich životov.

Žijeme ve schématech, protože musíme. Nemůžeme jim uniknout. Vesmír je schéma. Jsme jím i my. Jsou schémata ducha, duše, mysli i těla, rozprostřené všemi stavy existence. Můžeme je nalézt dost snadno kdekoliv. Naše lidská těla jsou magickým bludištěm schémat svou buněčnou stavbou. Stačí, když se podíváme jen na své vlastní špičky prstů, abychom mohli pozorovat svá osobní schémata. A poněvadž schéma čehokoliv může být nazváno symbolem, jsme všichni živými symboly, tvořícími část Velkého plánu, který si můžeme představit jen jako Božský život.

Základní fakta jsou dost jednoduchá. Žijeme mezi dvěma světy nebo stavy existence. Vnější svět obyčejného světského života a tajuplný vnitřní svět myšlenek, pocitů a subjektivních činností, které můžeme neurčitě nazvat „duchovními“. Oba tyto světy jsou ve vztahu k nám skutečné a síly v nich působící je možné přeměňovat a převádět z jednoho do druhého. Schémata utvářená těmito záměnami jsou oněmi schématy, kterými žijeme. Continue reading “Strom života – schémy našich životov.”

Siene dolného sveta…

První oddělení: Jesod

Jesod je říší temnoty, v níž přebývají zlé a negativní bytosti. Svými špatnými a zlými skutky tvoříme zlé bytosti, které působí zmatek a utrpení v našem životě.

První oddělení dole, DOLNÍ ODDĚLENÍ JESOD, KTERÉ JE PRVNÍ ZDOLA, je místem temnoty a nic neosvěcuje. Je utvořeno jako sídlo duchů, vykonavatelů soudu a mocných, bouřlivých duchů. TYTO KLIPOT (SKOŘÁPKY S NEGATIVNÍMI DUCHOVNÍMI SILAMI) jsou neviditelné a nemají ani světla ani temnoty, ani žádný tvar. KAŽDÝ JE SILNĚJŠÍ NEŽ TEN PŘED NÍM, POČÍNAJE PRVNÍ ZE ČTYŘ KLIPOT. NA ONOM MÍSTĚ. nejsou zřejmí, jelikož nemají žádný tvar.

TOTO ODDĚLENÍ ODPOVÍDÁ „BEZTVAROSTI,“ PROTOŽE NIKDO NEVÍ O EXISTENCI TĚCHTO KLIPOT (SKOŘÁPEK). Continue reading “Siene dolného sveta…”