Kategórie
Energia

Transcendentní čakrový systém

V jógové tradici je čakrový systém pilířem celé nauky. Každý praktikující se dříve či později dostane k energetickému vnímání svého těla a tedy i k poznávání a poznání energetického systému čaker. Nejvíce používaný je sedmičakrový systém, který se prolíná se celou naukou a výukou jógy (podrobně jsme o něm psali v minulých číslech). Často opomíjená […]

Kategórie
Anjeli

Modlitba svetelnej bytosti…

„Prosíme tě, nebeský Otče, požehnej naše sourozence na Zemi, i bratry a sestry na všech planetách Stvoření. Ať se tvoje láska dotkne srdcí těch, kteří tě na Zemi neuznávají. Tvoje nekonečné světlo ať osvítí rozum všech, kteří tě nevidí. Prosíme tě, abys ochránil a odměnil každého, kdo se zasazuje o tvou spravedlivou věc. Otče, přiveď k sobě zpět […]

Kategórie
Duchovné Duša

Iný svet a Svetelné bytosti

Často mají lidé ve chvíli klinické smrti pocit, že se jim otevírá brána či tunel a propadají se do tmy. Jsou velmi rychle taženi nějakým tmavým prostorem, tunelem, údolím apod. nebo třeba stoupají po schodech. Na konci tunelu vstupují do oslnivého světla. Měl jsem velmi silnou alergickou reakci na místní umrtvení a prostě jsem přestal […]