Kategórie
Energia

Pět zvířecích cvikú podle Taoistú…

Taoisté vypracovali sestavu pěti cviků, inspirovaných pohyby různých živočichů (draka, tygra, medvěda, orla a opice), poté, kdy si uvědomili, že některé „zvířecí” pohyby jsou účinné jako prostředky k uzdravení. Odhalili, že napodobením charakteristických pohybů pěti vyjmenovaných živočichů je možno zmírnit jakoukoli poruchu ve funkci určitých lidských orgánů, přesněji řečeno pěti hlavních orgánů a dalších, méně […]

Kategórie
Veštenie

Kniha premien I-ťing -popis

Oldřich Král: I-ťing, Kniha proměn Maxima 1995, z čínštiny přeložil, výkladem a komentáři opatřil Oldřich Král Kniha proměn, I-ťing, patří k nejstarším knihám lidského rodu. Této knize se věnovaly celé generace čínských filozofů, myslitelů, básníků a vojevůdců. Svět Knihy proměn je svět obrazný, je to svět obrazů a znamení, proniknutí do něj i jeho prožívání […]