Kategórie
Toltécke

Práca so zrkadlom…

Práca zo zrkadlom si vyžaduje istú trpezlivosť. Pre začiatok je dobré hovoriť k svojmu odrazu v zrkadle. Môžete začať tým, že sa zadívate do svojich očí, párkrát sa zhlboka nadýchnete a doprajete si pár minút, kedy sa v zrkadle dôkladne prehliadnete. Možno vám bude pripadať hlúpe, že sa hlasno bavíte so svojim odrazom v zrkadle, […]

Kategórie
Toltécke

Sila filtračného sytému…

Toltékovia vedeli, že akékoľvek obmedzenia vychádzajú z našej mysle a sú výsledkom našich rozhodnutí. Naše rozhodovanie určuje spôsob, akým premýšľame o udalostiach vo svojom živote. To, ako premýšľame o rôznych veciach, je dôsledkom našich presvedčení, predstáv a dohôd so svetom či o svete. Sme odtrhnutí od skutočnosti. Sme v spojení len so svojím filtračným systémom.

Kategórie
Toltécke

Uvedomenie…

Uvedomenie je prvou z troch Toltéckych umení a je zároveň prvým stupňom na ceste k osobnej slobode. Pri ceste k uvedomeniu si hľadajúci môže pripadať ako študent. K tomu, aby ste sa stali študentom, vám stačí otvorená myseľ a nutná dávka zvedavosti. Ak chcete zmeniť svoj život aj seba, je pre vás uvedomenie nevyhnutné. Uvedomenie […]

Kategórie
Toltécke

Makrokozmus-mikrokozmus…

Toltékovia verili, že ak pochopíme mikrokozmos, čo sme my sami, pochopíme aj makrokozmos, čo je vesmír. Vnútorné a vonkajšie svety sa v sebe vzájomne zrkadlia. Za temnej noci možno stojíme pod oblohou žiariacou miliardami hviezd, bez tušenia ako sme so všetkým a s každým spojení.