Kategórie
Duchovné učenie

Ako funguje zrkadlo vesmíru…

Vesmír má zaujímavý spôsob, akým nám dáva príležitosť vyriešiť si naše extrémy. Funguje ako zrkadlo, ale nie hocijaké: Predstavte si pred sebou čiaru. Tá čiara bude predstavovať nulu, dobré, v poriadku, nadhľad, vyrovnaný stav, pokoj. Na tú čiaru teraz zakreslíme náš vzťah k rôznym oblastiam života ako graf. Je tam bod pre vzťahy so známymi, bod […]