Cesty energetického fungování člověka bývají záhadné.

Bez názvuSplývat s energiemi Ves­míru a Kosmického vědomí neznamená totéž, jako splývat s energie­mi lidského davu a lidského většinového mínění. Dostatečně zhar­monizovaný člověk prožívá přirozenou jednotu s Přírodou a Kosmickým vědomím. Vnímá a cítí, že je pro něj nejlepší splývat s vesmírným během událostí. Být za každé situace otevřený vnějším informačním bioe­nergiím, přijímat je do svého systému a svůj život směrovat a re­gulovat podle nich. Continue reading “Cesty energetického fungování člověka bývají záhadné.”

Reklamy

Vesmír je bohatý…

rovnováhaJe to velice důležité pochopit a procítit. Pokud chcete v tomto světě něco dostat, jednoduše vám stačí přání, velice silné přání. Navrhuji následující: je potřeba správně vytvořit záměr a odstranit v sobě možné překážky na cestě k jeho dosažení (podrobněji si o tom přečtete v knize „Síla záměru”). Jinými slovy, je třeba se otevřít tomuto světu, Vesmírným sílám a dostat úplně plnou měrou. Řiďte se ve svém životě principem hojnosti Vesmíru. Pak dostanete to, co potřebujete, také jiný člověk dostane všechno potřebné. Continue reading “Vesmír je bohatý…”

Nechej se unášet proudem…

16141_1265849320449_1056250725_839618_6954971_nJdeš proudem, mé dítě!
Neplav proti proudu, to je marný boj! Každá věc má určitý vzor, svůj přirozený proud. Uč se všímat si znamení.

Pokud se neobjeví přirozený proud, nesnaž se přimět své lidské, nicotné odhodlání, aby zvládlo danou situaci. Raději nic nepodnikej, vyčkávej a přemýšlej. Pak, když nastane pravý čas, zkus se vydat jinou, odlišnou cestou. Našel jsi ten správný způsob jednání, který tě při všem tvém přemýšlení, mluvení či jednání povznáší a pomáhá druhým. Výborně!

Continue reading “Nechej se unášet proudem…”

O Božím řádu vesmíru…

AnelisinabrnadokrlovstvDominoGifVětšina lidí tuší nebo cítí, že musí existovat nějaký Bůh, který má určitý záměr nebo plán s tímto projeveným vesmírem. Tento záměr nazývá filozofie Světovou Idejí. Bůh je Myslí Světa, a Světová Idea je myšlenka rozvíjející kosmos, která je základem vesmíru, zrcadlí se v lidské bytosti, dává základní smysl lidskému životu a vyjadřuje se ve všem. Obsahuje v sobě zákony, které spravují, řídí svět a formují ho podle neviditelného záměru. Abychom mohli žít skutečný život jehož cílem je duchovní poznání, musíme znát zákony a procesy, které řídí tento vesmír. Jejich neznalost zřejmě způsobí, že je budeme porušovat nebo do nich zasahovat svou nevědomostí a tím si můžeme přivodit utrpení a neštěstí. Bůh, nekonečná síla je všudypřítomný a vždy aktivní. Všechny bytosti z něj čerpají sílu pro své pomíjivé životy. Continue reading “O Božím řádu vesmíru…”

Vzkazy z Božského zdroje: život, láska a uzdravení v kvantovém vědomí

Jsme zrcadlem a tváří v něm….Rúmí

matrix-bozsky-zdrojPokud jsme při vědomí, pak neustále tvoříme. Naše důvěrné vztahy jsou věrnými obrazy nás samých, jak je vidíme v lidech kolem sebe. Smířit se s nimi je však těžké, i když by nás to uzdravilo.

Naše zrcadlená realita
Rezonujeme do jisté míry se vším, ať je to auto, dům či dokonce spotřebiče, na něž každý den spoléháme. Proto také pouhou přítomností ovlivňujeme ostatní lidi, své okolí a svět. Nemělo by nás tedy překvapit, že když se změní něco v našem okolí nebo v nás, projeví se tyto změny v našem životě.

Jsme naladěni na svůj svět a ten nám fyzicky ukazuje energii, kterou emocionálně prožíváme. Emoce ztělesňuje voda. Vzkazy k nám přicházejí skrze okolí ( mohou být varováním ). Continue reading “Vzkazy z Božského zdroje: život, láska a uzdravení v kvantovém vědomí”

Nadčasový priestor…Nadčasová láska.

images (1)Když jste byli malí, měli jste své místo, kam jste chodili, kde jste mohli být sami? Mohl to být roh pokoje, místo v přírodě, o kterém nikdo nevěděl. Toto místo nazývám  nadčasový prostor. Je to místo, kam si chodíme odpočinout, nabít se energií, kde se cítíme „jako doma“, kde je všechno v pořádku a kde můžeme být tím, kým jsme. Je to místo, kde se setkáváme s vyšším Já a kde zažíváme pocit „být tady a teď“.

Nadčasový prostor můžeme zažít při meditaci, při procházce kolem jezera, když se necháme hřát sluncem, ve chvíli, když někoho objímáme, kdy na pár sekund přestaneme dýchat a cítíme, jak tlukot našich srdcí se spojuje, a my se s druhým člověkem stáváme jedním, když se někomu podíváme do očí atd. V tuto chvíli se čas jakoby zastaví a my se vnímáme jako neměnnou bytost, která, když otevře oči, vnímá fyzický svět, a když zavře oči, vnímá sebe jako neměnnou bytost na nadčasovém místě, splývající s nekonečnem. V této chvíli otevíráme a splýváme s pravou mozkovou hemisférou, naší nekonečnou částí, a vypínáme levou polovinu mozku. V této chvíli zažíváme čisté bytí. Tento prostor se aktivuje uvnitř každého z nás, je to velmi subjektivní pocit.  Continue reading “Nadčasový priestor…Nadčasová láska.”