Kategórie
Sny

Jóga sna…

V jednej sútre Buddha Šákjamuni  popisuje pomocou viacerých prirovnaní svet javov, ktorý obvykle považujeme za reálny. Našu realitu prirovnáva k padajúcej hviezde, optickej ilúzii, mihotavému plameňu maslovej lampy, kvapkám rosy za úsvitu, bublinkám na vode, záblesku, ku snu či mrakom. Podľa Buddhu sú v skutočnosti všetky zoskupenia existencie, všetky dharmy  a v podstate všetky javy rovnako […]

Kategórie
Sny

Vedomé snívanie…

Vedomé snívanie (lucidné, bdelé, jasné snívanie) je uvedomovanie si stavu snívania, ktorého výsledkom je oveľa jasnejší snový zážitok, a ktorý niekedy umožňuje ovládanie obsahu sna. Zážitok tohto druhu sa nazýva vedomý sen. Stephen LaBerge, populárny autor a experimentátor v tejto oblasti, opísal vedomé snívanie ako “snívanie, počas ktorého viete, že snívate.”    .Viac