Nezávislosť na citoch…

imagesHmota – to je východiskový bod našej evolúcie. Vedomie, uzavreté v Hmote, sa vyslobodzuje a čím viac sa oddeľuje od Hmoty, tým viac si vracia svoju suverenitu, potvrdzuje svoju nezávislosť. To je prvý krok (no nie posledný, ako uvidíme). My sa nachádzame v absolútnej závislosti na potrebách tela – aby sme prežili, a na jeho orgánoch – aby sme vnímali svet. Právom sa pýšime našimi strojmi, no keď náš vlastný stroj trpí ľahkou bolesťou hlavy, všetko okolo nás sa rúca. A keď nám naše telegrafy, telefóny a televízory vypovedia službu, nie sme schopní dozvedieť sa, čo sa robí za susednými dverami. Continue reading “Nezávislosť na citoch…”

Reklamy

Musíte byť vedomí, aby ste mohli slobodne tvoriť

 

downloadPodľa nás je úžasné, keď si začnete dávať do súvislosti to, ako rozmýšľate a ako sa cítite, s tým, čo sa prejavuje vo vašom živote. Keď si toho totiž ste vedomí, máte možnosť cielene modifikovať svoje myšlienky, aby ste si pritiahli to, čo chcete. To najlepšie na slobodnej tvorbe je však to, že začnete citlivo vnímať, aké pocity vo vás vzbudzujú rôzne myšlienky, pretože v tom prípade ste schopní zmeniť myšlienku, ktorá vo vás vyvoláva zlý pocit, na nejakú, ktorá vzbudzuje lepší pocit, a tým pádom zmeniť to, čo si priťahujete, k lepšiemu skôr, ako by ste si zhmotnili niečo nežiadúce. Je oveľa ľahšie zámerne zmeniť smer vašich myšlienok na niečo, čo vo vás vzbudzuje lepší pocit, skôr, ako sa fyzicky zhmotní niečo, čo nechcete.

Uvidíte, že slobodné tvorenie spočíva v zámernom usmerňovaní vašich myšlienok tak, aby ste mali lepšie pocity. Budete mať radosť z toho, že si zámerne zvolíte myšlienku, ktorá vo vás vzbudí lepší pocit, a potom vás poteší, keď nevyhnutne príde príjemný prejav. Určitá radosť pramení dokonca aj z toho, keď si uvedomíte neveľmi príjemnú myšlienku a všímate si neveľmi príjemný prejav, ktorý nevyhnutne nasleduje, pretože keď vedome vnímate mocný zákon príťažlivosti, dáva vám to pocit, že veci ovládate. Ak si však neuvedomujete súvislosť medzi svojimi myšlienkami, pocitmi a tým, čo sa deje, vedome neovládate to, čo prežívate. Continue reading “Musíte byť vedomí, aby ste mohli slobodne tvoriť”

Pravdivost vnímání…

tw03Moje milá, tohle je běžný problém všech lidí, kteří se nějakým způsobem odlišují od toho, co kolektivní vědomí společnosti pokládá za „normální”. Toto vědomí má pro všechny lidské projevy v sobě zapsáno a uloženo cosi jako vzorce chování s určitou limitní hranicí odchylky, kterou ještě toleruje. Jakmile některý jedinec tuto hranici překročí, zapracuje okamžitě obranný mechanismus, který je na překročení onoho limitu navázán. A jakým způsobem se to děje? Continue reading “Pravdivost vnímání…”

Zlepšite si svoj zrak….

dobry-zrak-bez-bryli-jacob-libermanNyní uvedu příklad, jak změna vědomí bez námahy, nenásilná  změna, může spontánně změnit schopnost vidět jasně. Pracoval jsem s pacientem, kterému se nedařilo rozeznat zkušební znaky na tabuli – velice se snažil, ale přesto nic neviděl. Navrhl jsem mu: „Zavřete oči a klidně se nadechněte a vydechněte.“ Se zdviženými rameny a staženou hrudí zjevně lapal po vzduchu. Pak zadržel dech, otevřel oči a pokusil se přečíst tabuli znovu. Ještě stále neviděl o nic lépe. Stejně jako u mnohých z nás, jeho problém nespočíval v tom, že nevěděl, jak by se měl dívat, ale že nevěděl, jak by měl žít.Požádal jsem ho: „Zavřete oči a představte si, že vaše tělo je balón, který se pomalu naplňuje vzduchem. Když se naplní, nechte ho, aby se vlastním tempem vyprázdnil. Pak bez jakéhokoli úsilí, pomalu a klidně otevřete oči a nechte svět, aby se na vás podíval.“ Continue reading “Zlepšite si svoj zrak….”

ZTOTOŽNĚNÍ EGA S EMOČNÍM TĚLEM

real_emotion_by_Qa9ed2000-1Proces, který jsem právě popsal, je nesmírně účinný a přitom jednoduchý. Pochopilo by jej i dítě a doufám, že se jednou bude vyučovat ve škole. Jakmile pochopíte, jak důležité je být nezaujatým pozorovatelem všeho, co se děje ve vašem nitru, budete mít k dispozici nejmocnější transformační nástroj. To neznamená, že nemůžete cítit vnitřní nechuť přestat se ztotožňovat se svou bolestí. Tak  omu bude zejména v případě, že jste se větší část svého života ztotožňovali se svým emočním tělem. Neboli že jste si ze svého emočního těla vytvořili nešťastné já a stále ještě věříte, že tato fikce je tím, čím skutečně jste. V takovém případě budete pociťovat silnou rezistenci. Jinými slovy, raději budete žít v bolesti – budete svým emočním tělem -, než abyste se vrhli do neznáma a riskovali ztrátu svého známého nešťastného já. Pokud je to váš případ, sledujte rezistenci ve svém nitru. Sledujte, jak lpíte na své bolesti. Buďte velmi ostražití. Vnímejte ono zvláštní potěšení, jež vám dává vaše vnitřní nespokojenost. Continue reading “ZTOTOŽNĚNÍ EGA S EMOČNÍM TĚLEM”