Milovať bližného…

Milovat bližního znamená nechtít mu působit zlo.

 

srdceKaždý vidí, že láska k bližnímu nečiní bližnímu zlo, neboť má bližního na zřeteli a kdo někoho miluje, bojí se mu ublížit. Kde je láska, tam je spojení duší. Ublížíme-li někomu, s kým jsme spojeni láskou, pocítíme v duši, jako bychom ublížili sami sobě. Kdo by mohl působit zlo svým dětem, své ženě, přátelům ?  Vždyť působit zlo je proti dobru lásky. Continue reading “Milovať bližného…”

Reklamy

Všetko je možné…

19a3a7a9a113bc2b36d90e93e3ca7c9b

Pro víru je třeba udělat víc, než jen nečinně sedět v pozadí a nechat vše na Mně. Musíš sehrát svou úlohu, protože “podle tvé víry se ti bude dít”. Vše je možné, máš-li ve Mne plnou víru a důvěru. Žij podle víry a zjevuj všem duším Mé zákony.

Pracujme jako jeden, žijme jako jeden, buďme jako jeden; Já v tobě a ty ve Mně. Když plně pochopíš, že mohu udělat cokoliv, pak si uvědomíš, že i ty dokážeš vše, protože Já působím v tobě a skrze tebe. Avšak nic se neuskuteční, jestliže ty nezačneš jednat a neučiníš to. Já jsem uvnitř tebe a ty ztělesňuješ Mé ruce a nohy.

Zasvěť tyto ruce a nohy Mně a Mým službám, aby nic nezdržovalo vznikající dílo a aby vše šlo hladce. Dbej, ať jednáš v dokonalé harmonii a rytmu s Mými zákony, a spatříš zázrak za zázrakem.Vzdávej za vše věčné díky. E. Caddyová

Myslieť nestačí….

Pozrime sa na tento krátky príbeh ešte raz a trochu bližšie, pretože je v ňom obsiahnutá hlbšia múdrosť a napokon aj kľúč k tajomstvu tejto knihy !

IMG_8578Sedliak je chudobný, hoci veľa pracuje a usiluje sa. Úsilie a tvrdá práca teda ešte nie sú zárukou blahobytu. Ani veľa pracovať neznamená vyslobodiť sa z biedy. Sedliak už prekročil svoje hranice, pracuje dokonca „ešte aj za tmy”. Continue reading “Myslieť nestačí….”

Každý je tak bohatý, jak si sám představuje

images2Nechá se snad někdo, kdo dosáhl takového radostného, otevřeného životního postoje, deptat komplexy méněcennosti? Vždyť negativní myšlenky opravdu působí jako bakterie napadající náš organismus, ve kterém se množí a způsobují choroby. Jednou z nejhorších infekcí naší mysli je představa o nemohoucnosti a nevyhnutelné chudobě. V přírodě jsme všude svědky nevyčerpatelné životní energie.

Bůh dává dostatek a bohatství. Neženou tedy člověka do chudoby a nedostatku jen neblahé společenské okolnosti a lidský egoismus? Vzdát se chudobě znamená v sobě nechat dobrovolně zhasnout světlo života. Kdo si o sobě myslí, že je chudý, podlehne vlastním představám. Určitý typ lidí nese emocionální komplex chudoby sám v sobě. Žádný clo-chard v Paříži by přece nemusel spát pod mosty přes Seinu. Continue reading “Každý je tak bohatý, jak si sám představuje”

Kedy vzniká pokušenie?

downloadKonflikt (…) vzniká, když je vnitřní člověk přetvářen prostřednictvím pravda z pravd vidí, co je zlé a nepravdivé a která zla a nepravdy jsou stále přítomna ve vnějším čili přírodním člověku. Z toho potom vzniká neshoda mezi novou vůlí a
starou vůlí, která je pod ní. Protože mezi těmito dvěma vůlemi je neshoda, neshoda je také mezi jejich rozkošemi – protože jak je dobře známo, tělo je opačné duchu a duch tělu, a tělo se svými chtíči musí být podřízeno předtím, než duch může jednat, a člověk se stává novou bytostí. Touto neshodou dvou vůlí vzniká konflikt – a to je zváno duchovním pokušením. Continue reading “Kedy vzniká pokušenie?”

KDYŽ ONEMOCNÍŠ…

Když onemocníš, pokoř se, sehni hrdě vztyčený hřbet a bez vzdoru, naplněn pokojem přijmi setbu svou.

Když onemocníš, zastyď se sám před sebou, před tím, jaký jsi byl, jak ses choval, jak moc jsi dával přednost sobě, svým představám, plánům a zapomínal na své bližní i na opravdové vlastní potřeby.

Když onemocníš, usměj se a přijmi nabízenou lásku, dokaž se radovat z maličkostí, které dostáváš den co den, a to Ti dodá sílu žít.

Když onemocníš, protři si oči, abys uviděl, jak je svět krásný a že lidé opravdu dobří jsou. Continue reading “KDYŽ ONEMOCNÍŠ…”