Kategórie
veštenie

Fairies – Víly

Včera som poprosila Helar, aby mi vytiahla tiež jednu kartu z balíčka Earth Magic.Vytiahla mi kartu Fairies. Popis karty z knižky aspoň heslovito: Za víly a škriatkov sa považujú duchovia pôvodných kmeňov na Zemi. Starajú sa o rastliny a stromy a pomáhajú so záhradou (ak ich požiadame). Ovládajú shapeshiftovanie (zmenu formy). Máš tú istú moc […]