Kategórie
Energia Šamanské cesty

Technika modrých dverí…

Do svojho vnútra pre odpovede môžeme cestovať rôznym spôsobom. Šamani navštevovali svoje svety pomocou bubnovania a zmeneného stavu vnímania  pomocou otvoru v zemi, v strome, alebo šplhaním do výšin. Na cestovanie do svojich minulých životov, alebo aj odpovedí do svojho vnútra môžeme použiť aj techniku výťahu.  Niekto sa spúšťa takto priamo zo svojho srdca, zavolá si svojich […]