Kategórie
Energia Život sám o sebe

Kým sme pre spoločnosť a ako sa vidíme?

Každý si nesieme nejakú osobnosť v sebe a na tomto základe sa aj prejavujeme. Človek by mal byť však pozorovateľom seba samého, aby videl všetky svoje postoje, reakcie a dokázal usúdiť, kedy sa správa nadradene a kedy sa nechá zatlačiť do kúta. Podľa takýchto situácii môžeme vedieť seba usmeriť a uvedomiť si, ako konáme a […]

Kategórie
cesta k sebe Vedomie

Zdeňka Pohlreich, Zprávy z nitra

Zdroj: http://cestyksobe.cz/