Kategórie
cesta k sebe Energia

Osem kľúčov k nájdeniu vnútorného mieru.

Vnitřní mír je nejvyšší ctností a tajnou touhou všech bytostí je být v míru. Vnitřní mír je hlubokým přijetím toho, co je. Dosažen může být pouze po opuštění ega, kdy nevzdorujeme ničemu a nikomu. Mír je zrozen z hluboké důvěry v Boha. Vyvstane, když se zcela odevzdáme a necháme se vést vnitřním hlasem Boha.

Kategórie
cesta k sebe

Dosáhnout vnitřní mír

Duševní příprava Dosažení vnitřního míru je znesnadněno ze všech stran. Cesta k němu má velké a četné překážky, že se zdá nemožné jej uskutečnit. Překážky stojí na straně vnější i vnitřní, takže zápas o získání vnitřního míru je veden na široké frontě, kterou jen zřídkakdy některý mystik obsáhne a dobře prokoná. Pokud člověk je vázán […]