Základem je vnitřní soulad

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vnitřní soulad

Ten dosáhneme postupnou změnou myšlení, spočívající v tom, naučit se zaujmout nefalšovaně pozitivní postoj k záležitosti, kterou se snažíme vyřešit. Nejde při o tom o konkrétní myšlenky, ale o pocity. Continue reading “Základem je vnitřní soulad”

Reklamy

Vylaď sa na vnútro duše…

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt peace of mind

 

Každá duše se potřebuje čas od času stáhnout ze světa, aby našla mír, který přesahuje veškeré chápání. Každá duše potřebuje vyladění, které může přijít pouze v míru a ztišení. Jakmile bylo dosaženo vnitřní vyrovnanosti, můžeš jít kamkoliv a činit cokoliv, aniž tě zasáhne na tvé cestě vnější zmatek a chaos. Continue reading “Vylaď sa na vnútro duše…”

PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ

jezis_valtortaJežiš tato slova údajně pověděl svým učedníkům v době putování po Egyptě. Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století……..

PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ

Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory : Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum. Toužíme ti naslouchat. Continue reading “PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ”

Vylaď sa v sebe…

Dokud nejsi ochoten se Mi odevzdat a najít si čas, aby ses ztišil a se Mnou sladil, nemám žádný prostředek, jak bych pracoval v tobě a skrze tebe. Vždy měj na paměti, že musíš vykonat svůj díl. Musíš klást správné věci na první místo, a jakmile to uděláš, otevřeš všechny dveře a Já budu schopen činit v tobě a skrze tebe zázrak za zázrakem. Continue reading “Vylaď sa v sebe…”

Jak se vysvobodit z karmy…

imageSkutečnost je paradoxní. Člověk se tedy teprve musí vydat na cestu hledání. Nejprve si musí definovat, co vlastně hledá. Pak započne hledání, ale když se ho v určité době člověk nevzdá, nemá šanci nic nalézt. Hledání se však nemůže vzdát dříve, než najde to, co hledá. Kdo zůstává hledajícím, nikdy se nestane nálezcem. Hledající věčně hledají. Nálezci stále nacházejí. Tedy, nejprve začneme hledat a stáváme se hledajícím. Pak se staneme nálezcem, a to tím, že přestaneme hledat. Tím, že pochopíme, že jsme byli po celou dobu u cíle. Není nic, co bychom mohli hledat. Tehdy jsme našli a můžeme se vzdát dalšího hledání. Continue reading “Jak se vysvobodit z karmy…”

Ži v pokoji s okolím…

1. Zachovaj najprv pokoj vo svojom vnútri; potom budeš môcť aj iných privádzať k pokoju.

2. Pokojamilovný človek viac osoží než učený.

3. Človek vášní aj dobro obracia na zlé a ľahko verí zlému. Continue reading “Ži v pokoji s okolím…”