Ingrid Auer – Vyšší Já

CE2Často se ptáte, „co je vlastně VYŠŠÍ JÁ?“

Dovol mi to vysvětlit lidskými slovy. Vaše Vyšší Já – a každý člověk má VYŠŠÍ JÁ – je centrální božské správní středisko, které se nachází ve vás. Tento význam je trochu kostrbatý a trochu „pokulhává“, ale je to božské centrální místo ve vás. Mnoho lidí hledá VYŠŠÍ JÁ vně nebo nad sebou samotným, myslí si, že je tam, kde jsou doma andělé a Nanebevzatí mistři. Ne, VYŠŠÍ JÁ je uvnitř vás. A ačkoli je uvnitř vás, často k němu nemáte žádný přístup. Protože je slabé spojení. Jako u počítače. Jsou-li rozvody slabé, můžete přijímat jen malé množství dat. Když se rozvody rozšíří a zesílí, můžete stahovat i větší data, jak u vás říkáte. Continue reading “Ingrid Auer – Vyšší Já”

Reklamy

Meditácia…naviažte spojenie so svojim bytím

FantasyfantsyEngelFantasieTeufelElfenFeenDrachen_largeJe mnoho způsobů, jak se můžeme naučit navázat spojení se svou vnitřní moudrostí. Předcházející meditace je jedním z nejjednodušších a nejsnadnějších způsobů, jak proniknout do sebe a tuto moudrost, toto vedení uvnitř nás samých najít.

Jiná cesta, jak vejít do styku s vnitřní moudrostí, je dovolit sobě samým navázat kontakt s obrazem nebo představou velmi moudré bytosti, která je vašim rádcem, vaším duchovním průvodcem, pomocníkem, poradcem, vašim andělem strážným, čímkoliv chcete, aby byla. Pro některé lidi je nejsnadnější to učinit touto cestou. Pro mnoho jiných je nádherné mít možnost volby a používat obě meditace pro různé dny. Continue reading “Meditácia…naviažte spojenie so svojim bytím”

Čakrová meditácia s napojením na Vyššie Ja…

Vyššie Ja predstavuje duchovnú bytosť s vyššou úrovňou vedomia, ktorá stojí vo vzťahu k človeku ako jeho vnútorný, duchovný sprievodca, poradca a učiteľ. Sú to duše, ktoré prešli mnohými fyzickými inkarnáciami. Tieto duše pracujú vo vyšších dimenziách, kde čas, tak ako ho poznáme, neexistuje a preto môžu pracovať s energiami vytvorenými v našich minulých, paralelných aj budúcich životoch. V týchto dimenziách nie je ego, negatívny princíp, ktorý vlastní každý inkarnovaný človek. Neustále nás testuje, ako ďaleko sme v našom chápaní seba samých a nakoľko sami aktívne vytvárame negatívne energie, ktoré sa zvonku prezentujú ako strach, hnev, rozčúlenie, nenávisť, závisť, odsudzovanie a podobne. Continue reading “Čakrová meditácia s napojením na Vyššie Ja…”

Premeny na duchovnej ceste

Na stránke Pyramída osobnosti som našla veľmi zaujímavé čítanie ohľadom premien na duchovnej ceste. Aj keď je to dlhé čítanie, verím, že si v tom každý z vás niečo pre seba nájde , tak ako ja. 😛

Otvorená cesta sebapoznávania

Žijeme v časoch, kedy súčasná zrobotizovaná civilizácia zabudla na vzácne poznanie kultúr, ktoré boli alebo ešte sú morálne a duchovnej vyspelejšie od nás. Čudujeme sa, že za posledné storočie sme dokázali viac zdevastovať modrú planétu, ako nespočetné národy počas mnohých tisícročí pred nami. Stále vykrikujeme, že je na vine ktosi druhý a ako je nutné konečne zmeniť tento svet, ale už málokto si uvedomuje, že túto premenu musíme začať od seba. Continue reading “Premeny na duchovnej ceste”

Stvorení duchovia a Raj…

V najvyššej úrovni duchovnej ríše, žijú tiež dokonalí duchovia, ale iného druhu ako vyvinutí. Na vývoj ducha nepotrebovali vstupovať do hmotnosti. Vďaka vyššej dokonalosti ich zárodku sa sformovali do ľudskej podoby okamžite a ešte aj vo vyššej úrovni. Preto sa nazývajú stvorení duchovia. Možno znie zavádzajúco hovoriť o vyššej a nižšej dokonalosti, lebo z hľadiska ľudských pojmov by mala byť len jedna dokonalosť. Vysvetlíme si najprv jej charakteristiku na duchoch v duchovných svetoch. Keď sa duchovné zárodky môžu sformovať ihneď v Duchovnej ríši, znamená to, že sú dokonalé, rovnorodé s dokonalým prostredím. Nedokonalé zárodky musia vstupovať do hmotnosti, ktorá je nedokonalá, teda im rovnorodá, aby sa vyvinuli a sformovali do dokonalej ľudskej osobnosti. Continue reading “Stvorení duchovia a Raj…”