Kategórie
Duša

Paralelné životy a ich vplyv na duchovný rast.

Nedávno som dočítala knihu Za hranicou minulých životov od Miry Kelley, kde bola kapitola k paralelným životom. Ona píše o Nadduši,  ktorá, ak chce poznať dokonalosť alebo skutočnosť o niečom, potrebuje to prežiť z každého pohľadu. Preto si  vie vytvoriť viac verzii v životoch, aby danú lekciu pochopila a vyšle duše, ktoré sa inkarnujú v […]

Kategórie
Duša

Ingrid Auer – Vyšší Já

Často se ptáte, „co je vlastně VYŠŠÍ JÁ?“ Dovol mi to vysvětlit lidskými slovy. Vaše Vyšší Já – a každý člověk má VYŠŠÍ JÁ – je centrální božské správní středisko, které se nachází ve vás. Tento význam je trochu kostrbatý a trochu „pokulhává“, ale je to božské centrální místo ve vás. Mnoho lidí hledá VYŠŠÍ […]

Kategórie
Meditácia

Meditácia…naviažte spojenie so svojim bytím

Je mnoho způsobů, jak se můžeme naučit navázat spojení se svou vnitřní moudrostí. Předcházející meditace je jedním z nejjednodušších a nejsnadnějších způsobů, jak proniknout do sebe a tuto moudrost, toto vedení uvnitř nás samých najít. Jiná cesta, jak vejít do styku s vnitřní moudrostí, je dovolit sobě samým navázat kontakt s obrazem nebo představou velmi […]

Kategórie
Liečenie

Liečitelia…

Liečiteľ bolestí chrbtice a iných chorôb

Kategórie
Meditácia

Čakrová meditácia s napojením na Vyššie Ja…

Vyššie Ja predstavuje duchovnú bytosť s vyššou úrovňou vedomia, ktorá stojí vo vzťahu k človeku ako jeho vnútorný, duchovný sprievodca, poradca a učiteľ. Sú to duše, ktoré prešli mnohými fyzickými inkarnáciami. Tieto duše pracujú vo vyšších dimenziách, kde čas, tak ako ho poznáme, neexistuje a preto môžu pracovať s energiami vytvorenými v našich minulých, paralelných […]

Kategórie
Duchovné

Premeny na duchovnej ceste

Na stránke Pyramída osobnosti som našla veľmi zaujímavé čítanie ohľadom premien na duchovnej ceste. Aj keď je to dlhé čítanie, verím, že si v tom každý z vás niečo pre seba nájde , tak ako ja. 😛 Otvorená cesta sebapoznávania Žijeme v časoch, kedy súčasná zrobotizovaná civilizácia zabudla na vzácne poznanie kultúr, ktoré boli alebo […]

Kategórie
Duchovné

Stvorení duchovia a Raj…

V najvyššej úrovni duchovnej ríše, žijú tiež dokonalí duchovia, ale iného druhu ako vyvinutí. Na vývoj ducha nepotrebovali vstupovať do hmotnosti. Vďaka vyššej dokonalosti ich zárodku sa sformovali do ľudskej podoby okamžite a ešte aj vo vyššej úrovni. Preto sa nazývajú stvorení duchovia. Možno znie zavádzajúco hovoriť o vyššej a nižšej dokonalosti, lebo z hľadiska […]

Kategórie
Energia

O smrti…

Podle Phoebe Bendit při smrti probleskují zářivé paprsky na vrcholku hlavy, jak osoba opouští zemský plán přes korunní čakru. Tento zážitek bývá často popisován jako cesta tunelem mezi životem a smrtí – tunel je dlouhý a tmavý, s jasným světlem na konci. Někdy se také o tomto „zážitku tunelu“ říká, že duše odchází hlavním kanálem […]

Kategórie
Duchovné

Adolescencia, dospelosť a zralosť…

ADOLESCENCE Úkolem adolescence, jak je tomu ostatně u všech stadií růstu, je poznávat sebe sama a zůstat k sobě pravdivý během celého toho chaosu fyzických a emotivních změn, sladkých toužení a bolestných odmítnutí. Když se dítě přiblíží k pubertě, začnou se dít velké změny v jeho těle i v energetickém poli, které ho obklopuje. V […]

Kategórie
Šamanské cesty

Vízia…

Každý deň si čítam články na Alta –Ra. Je tam veľa zaujímavých vecí a veľa z toho mi potvrdilo, aký zmysel mali tie moje šamanské cesty a návštevy mojich svetov. Fialový plameň, v ktorom som sa kúpala ma mal očistiť od negatívných myšlienok… Milovaní žáci, toto je prostředek dávaný zdarma, abychom znovu nabyli ztraceného zdraví. Každý si může odzkoušet, […]