Kategórie
Energia

Transcendentní čakrový systém

V jógové tradici je čakrový systém pilířem celé nauky. Každý praktikující se dříve či později dostane k energetickému vnímání svého těla a tedy i k poznávání a poznání energetického systému čaker. Nejvíce používaný je sedmičakrový systém, který se prolíná se celou naukou a výukou jógy (podrobně jsme o něm psali v minulých číslech). Často opomíjená […]

Kategórie
Duchovné učenie

12 ciest k vyšším úrovniam vedomia…

Oslobodenie 1. Oslobodzujem sa od bezpečnostných, zmyslových a mocenských návykov, ktoré ma nútia násilím ovládnuť situáciu môjho života, narušujú moju rovnováhu a bránia mi milovať seba aj druhých. 2. Poznávam ako návyky ovládajú moje vedomie a vytvárajú skreslený obraz premenlivého sveta a situácie v mojom okolí. 3. Vítam každú príležitosť (aj bolestivú), ktorú mi minútu […]

Kategórie
Duchovné Duchovné učenie Duša Energia

Životný plán duše…

Při definování „vlastního životního plánu” si stále znovu klademe otázku: „Co vůbec znamená ono »vlastní“ ?” Tady je důležité zabývat se rozdílem mezi duší, která se nachází ve své celistvosti v duchovních rovinách, a příslušnou inkarnovanou osobností, která je svou podstatou pouze malou částí této celkové duše. Duše žije v úzké vazbě na duchovní rovinu […]

Kategórie
Arkturiáni

Arkturiánsky koridor – Inter-Dimenzionálna Mapa

Inter-Dimenzionálna Komunikácia Páčil sa mi článok na Alta-Ra o tom ako fungujú jednotlivé dimenzie a vymieňajú si informácie medzi sebou, tak ho sem pridávam. Multidimenzionálne Správy August 2011 Arkturiánsky Koridor vaša Multidimenzionálna Realita – Suzanne Lie Požehnania našim uzemneným Znova sa stretávame v našom Arkturiánskom Koridore. Ako následok mnohých inter-dimenzionálnych stretnutí ste sa naučili začleniť […]

Kategórie
Liečenie

Vertikálna a horizontálna úroveň nášho energetického systému…

Každý v svojom živote niečo hľadá. Niečo, čo by vás svojim spôsobom napĺňalo a dávalo zmysel. Nikto to nájde formou svojho koníčka, niekto prácou, ktorej sa naplno venuje a niekoho napĺňa pomoc iným. Sama som  na ceste hľadania a stále hľadám, čo ma určitým spôsobom  môže napĺňať. Túžila som vedieť liečiť. Univerzum mi túto možnosť poskytlo a ja som objavila […]