Kategórie
Sny

Sedm síní Zahrady Eden…

Následující části Zoharu zkoumají metafyzickou strukturu veškeré reality. Zohar není prostě jen další knihou plnou informací. Když si prohlížíme aramejská slova a věty, uvolňuje se z nich mystické poznání, skutečný duchovní vliv a pozitivní energie do všech oblastí našeho života. Zohar je život obohacující nástroj, který působí prostřednictvím téhož duchovního Světla, které popisuje na svých […]