Naše predstavy o druhých…

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt The mirror of knowledgeVytvárame si predstavy o druhých, ako by sa mali podľa nás správať…ak sa tak nesprávajú, vadí nám to a sme v rozpore so sebou samým. Tým sa snažíme s nimi manipulovať a ukazovať im našu predstavu o nich samých. Stávame sa tak otrokmi vlastných predstav. Continue reading “Naše predstavy o druhých…”

Reklamy

Cesta k uzdravení

hoopKaždý člověk s nímž máme blízký vztah,  je odrazem nás samých. Každý člověk v sobě odráží prvky naší spřízněné duše, té druhé poloviny, která nám tolik chybí. Ve skutečnosti je každý aspekt naší spřízněné duše, jenž vidíme v druhých lidech, s nimiž máme vztah, aspektem nás samotných, který teprve musíme poznat, přijmout a naučit se bezpodmínečně milovat. Continue reading “Cesta k uzdravení”

Zrkadlenie a otváranie očí…

flower__by_snulPráve včera sme s kamoškou riešili zrkadlenie a to, ako nám istý ľudia ukazujú nás samých. Stretneme človeka, na ktorom nám niečo nesedí, ošacujeme ho a pre niečo, čo sa nám na ňom nepáči, alebo čo pri ňom cítime, už ho hneď odsúdime. Ale existuje taká pekná vlastnosť , ktorá sa volá uvedomenie a tá nám dá najavo, prečo nám ten človek ostal tŕňom v oku a núti nás premýšlať, až dospejeme k záveru, čo nám dotyčný krásne ukazuje. Uvedomiť si, prijať a spracovať v sebe…potom môžeme ísť pekne ďalej a spracovávať zrkadlenie iných vecí, ktoré sme potlačili v domienke, že zabudnutím sú veci vyriešené. Zrkadlia sa nám takto aj veci a strachy z minulých životov, ktoré chcú byť spracované. Pokiaľ nemáme čistí štit, stále budeme stretávať ľudí, ktorí sa nám budu niečim zrkadliť. Ide o to, len to správne pochopiť, inak budeme dokolo zažívať podobné situácie.  Continue reading “Zrkadlenie a otváranie očí…”

Zrkadlenie a jeho riešenie…

resizeTeorii zrcadel se také říká teorie rezonancí. Podle ní nám svět nastavuje zrcadla. Každá událost, každé setkání v životě je nastavené zrcadlo. Jestliže na mne začne křičet šéf a já se začnu v duchu nebo nahlas rozčilovat, znamená to, že šéf ve mně rozezvučel agresivní strunu. Svou agresí rozezvučel mou agresi, čili jsem právě v agresivitě stejný jako on. Continue reading “Zrkadlenie a jeho riešenie…”

Tajemné zrcadlení v mozku: co o tom víme?

img_brain-electrical-activity-mapping-beam_1Stalo sa vám už, že ste náhle pocítili tlak  v bruchu, alebo rezonovanie energie v hrdle, či mali ste iný pocit, keď ste sa nachádzali v miestnosti s viacerými ľuďmi? Nevedeli ste si vysvetliť, prečo práve niečo také pociťujete, keď ste boli v poriadku? Mne veľakrát a uvedomila som si, že som  vnímam strach, či bolesť niekoho iného. Takéto niečo sa dá robiť aj vedome, ak sa senzibil napojí na niekoho( s jeho súhlasom)  a skrz svoje telo vníma jeho energetické vibrácie v tele. Keď som bola u liečiteľa, tak som bola zvedavá, ako on preciťuje pri liečení  a povedal mi, že cíti, akoby bol v tele liečeného. A dnes som našla odpoveď na to,na akom princípe takéto niečo funguje. 😉

Tajemné zrcadlení v mozku

V devadesátých letech učinili vědci na Univerzitě v Parmě překvapivý objev. Při výzkumech s makaky, kterým zavedli do mozku elektrody, zjistili, že některé neurony umístěné ve ventrálním premotorickém kortexu dolního frontálního laloku vysílají signály, a to jak v případě, kdy opice vykonává sama nějakou činnost, např. natahuje ruku po banánu, tak i v případě, že se dívá na jinou opici, jak tuto činnost provádí ona. Neurony makaka dokonce reagovaly stejně i v případě pouhého sluchového vjemu této činnosti z jiné místnosti.

Navíc se objevila informace nejen o výsledcích podobných pokusů se zvířaty, ale i zprávy o následných experimentech s lidmi. Nově objevené neurony byly pojmenovány jako zrcadlové (mirror neurons), neboť zrcadlí reakci jiných neuronů, a chovají se tak, jako by sám pozorovatel tuto činnost prováděl.

Zrcadlové neurony nám umožňují vnímat emocionální stav druhého člověka a odhadovat jeho úmysly.

Christian Keysers, jeden z vedoucích pracovníků výzkumu zrcadlových neuronů říká: „Když sledujeme něčí výraz obličeje, aktivuje se totéž v našem vlastním motorickém kortexu, ale zároveň tuto informaci také přenášíme do ostrůvku, jež má vztah k emocím. Vidím-li váš výraz, je to určitý pohyb vaší tváře, jenž vyvolává tutéž motorickou odezvu na mém obličeji, takže výsledkem úsměvu je úsměv. Tato motorická rezonance se také odesílá dál do vašich emocionálních center, takže sdílíte emoci osoby, která sedí před vámi.“

Je významné, že ve většině pokusů využívajících zrakové vstupy se aktivace mozku neomezovala na premotorické frontální oblasti. Výrazná aktivita byla současně patrná ve zrakových okcipitálních oblastech a v rozsáhlých oblastech temenního laloku. Proto se dnes hovoří o systémech zrcadlových neuronů (MNS, „mirror neuron systems”).

17588-narkoza-anesteza-vedomie-umely-spanok-mozog-bunka-clanokDalší studia prokázaly, že MNS hraje významnou roli v napodobování a jako následek schopnosti se učit, v získání jazykových dovedností a formování kulturních identit. Děti se napodobováním chování svých rodičů učí chodit, mluvit, přebírají různé vzorce chování, které pak důkladně ukotví v jejich vědomí. V některých známých případech, kdy dítě vyrůstalo u zvířat, je velmi obtížné a téměř nemožné jej přeškolit na jiný způsob chování a vnímání světa, než ten, ve kterém dítě vyrůstalo.

Zdá se, že kurdské lidové rčení: „Budeš-li se s osly stýkat, začneš jako osel hýkat“ má vědecké odůvodnění. Přítomnost v lidském nervovém systému MNS napomáhá tomu, že nevědomky kopírujeme ty lidi, ve společnosti kterých se nejčastěji nacházíme. A kopírujeme nejen vnější projevy, ale i přesvědčení, touhy a vnímání světa. Proto stojí za to, se nad tímto faktem hluboce zamyslet.

Ale to není všechno.

V průběhu experimentů na MNS bylo zjištěno, že zrcadlové neurony souvisí se schopností vnímat emoční stav jiného člověka, neboli s empatií.

Empatie je schopnost pochopit emocionální stav jiné osoby a vhodně na něj reagovat. Předpokládá se, že empatie je normální, přirozený projev komunikace, ale u každého se projevuje jinak. Někdo projev empatie vyjadřuje jako lehký emocionální vzestup, jiný se zcela ponoří do zkušeností a prožitků jiných lidí. Existují ale případy, kdy člověk může být k emocím a prožitkům jiné osoby zcela lhostejný.

Abychom pochopili myšlenky, touhy a náladu jiného člověka, musíme k němu být otevření, velmi přátelští a naprosto upřímní. I když vaše oči a uši uvěří falešným slovům a úsměvům besedníka, zrcadlové neurony není možné oklamat, protože vnímají mnohem hlubší signály.

MNS založené na empatii umožňují člověku pochopit ostatní lidi na základě jejich pozorování, protože odráží veškerou vnímanou informaci v jeho vlastním mozku, stimuluje stejné oblasti jako u pozorovaných lidí. Například, když vidíte člověka, který kouše do citronu, okamžitě se začnou dělat sliny a objeví se mimovolný pohyb svalů, jako v případě, když sníme něco kyselého. Je třeba poznamenat, že v tomto případě víme, že je citron kyselý, jinak řečeno, máme v této oblasti zkušenosti.

Pojem empatie je velmi blízký východním filozofiím, ve kterých se předpokládá, že všichni lidé jsou vzájemně propojeni. A po objevu zrcadlových neuronů se stalo zřejmé, že je to skutečně pravda. Když lidé komunikují, jakoby se proměňuji v jeden celek, protože jejich systémy zrcadlových neuronů vytvářejí identické impulsy.

To je velmi důležitý postřeh, neboť v dnešní době má většina lidí tendenci věřit vědě, ne filozofii. Nicméně, pevná víra je ta, která je založena na znalostech.

Obrácená strana využití objevu zrcadlových neuronů

Bohužel, v každé době existují lidé, kteří nepoužívají jedinečné znalosti pro blaho společnosti, ale pro svůj vlastní prospěch. S tímto případem se setkáváme i v oblasti objevení MNS. Informace, že má člověk zabudovaný systém, který dává schopnost k napodobování, úspěšně využívají k reklamním účelům, který lidi nutí nakupovat zcela nepotřebné zboží, vhánět je do finančního otroctví. Například se na televizní obrazovce objeví oblíbený herec, který sedá do vozu určité značky, přitom popisuje jak je toto auto perfektní, pohodlné a bezpečné, přirozeně vyjadřuje určité pocity a emoce. Zrcadlové neurony člověka sedícího u obrazovky se podráždí, „zrcadlí“ pocity herce, a člověk má velkou touhu nutně koupit stejné auto. Pořídí si vytoužený vůz a v první okamžik zakouší velikou radost, protože je stejný jako jeho idolu! Nicméně bohužel zapomíná, že má smysl žít svůj vlastní život, kde jedná a rozhoduje sám, nepodléhá manipulacím a trikům, zejména v oblasti reklamy. Přání někým se stát, ještě neznamená ve skutečnosti jím být.

„Téma „zrcadlových neuronů“ v sobě ve skutečnosti ukrývá mnoho zajímavého. V plném objemu ale bude dostupné teprve tehdy, když se lidstvo dobere základních představ o neviditelné podstatě člověka, možnostech rozšířeného vnímání informací prostřednictvím změněných stavů vědomí, konkrétně prostřednictvím nejrůznějších duchovních praktik a meditací, zaměřených na duchovní rozvoj.

To bude vážný evoluční krok v rozvoji vědy, který povede k pochopení mechanizmů telepatie, k rychlé adaptaci člověka v nejrůznějších podmínkách, včetně vesmírného prostředí, paralelních světů a jiných dimenzí, k pochopení mechanizmů předvídání,simulace událostí a činů.

Zrcadlové neurony jsou pouze malinkým krůčkem vědy na cestě, která by v budoucnu mohla přivést k pochopení fungování reálných mechanizmů celkové konstrukce člověka: jak právě člověk snímá informace, pocity, emoce jiného člověka, ještě před přijetím verbální či vizuální informace o společníkovi. Ovšem za podmínky, že u tohoto lidstva vůbec bude nějaká budoucnost.“ Rigden Djapo

zdroj: http://www.zazrcadlem.net/products/zrcadlove-neurony-empatie-lidstva-1/, sokrovennik.ru

http://www.jitrnizeme.cz