Kategórie
Hudba

Zvuková terapia…

Zvuková terapia je alternatívna liečba, ktorá sa zakladá na poznaní, že všetko okolo nás vydáva vibrácie. Niektoré sme schopní zachytiť naším sluchom, iné sú pre nás nedostupné. Každá stolička, na ktorej sedíme, zem, na ktorej stojíme, je vytvorená z molekúl, ktoré vibrujú na rôznych frekvenciách. Tieto vibrácie meriame v Hertz (Hz). Ľudské ucho je schopné […]