Výjimečná síla spočívající v zákonu rezonance je nejspíš jedním z největších objevů pro náš život. Pokud se naše přání dosud neplnila, pokud naše touhy zůstaly nenaplněny, pokud nám do života vstupovaly věci, které jsme vůbec nechtěli, byli jsme nešťastní, a museli jsme skrývat porážky, můžeme najít klíč v zákonu rezonance. Pokud začneme chápat zákon rezonance a porozumíme tomu, jak ho využít, můžeme v našem životě uskutečnit cokoliv.

Metamorphosis(LargeWeb)

V život neexistují žádná řešení. Jen síly, které jsou v pohybu. Musíme je vytvořit a řešení budou následovat. ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Kdybyste mohli být tím, kým byste opravdu chtěli, kdo by to byl?… Kdyby neexistovala žádná omezení, žádné překážky a kdyby nebyl nikdo, kdo by vám říkal, že vaše přání jsou přehnaná a zveličená, směšná a troufalá?… Kdybyste tedy mohli být tím, kým byste opravdu chtěli, a všechny cesty a dveře byste měli otevřené, kdo by to byl?

Tato otázka mě zajímala již v mládí. Také pro mé přátele byla hodně důležitá otázka, kým by rádi byli. Žádný div. Byli jsme přece ve věku, kdy si volíme směr svého života. Když jsem ale pokládal stejnou otázku dospělým, setkal jsem se často s nepochopením. Očividně existuje věk, kdy se člověk otázkou, kým by chtěl být, přestává zabývat. U mě však tato otázka nikdy neztratila na důležitosti. Ještě dnes si ji kladu, a dokonce častěji než dříve. Neboť odpověď určuje můj život, formuje mé touhy, má rozhodnutí, mé úsudky a přesvědčení, můj rozvoj. Také mé okolí se podle toho mění – koneckonců, ovlivňuje celý můj život.

A přesto: Položímli nyní tuto otázku dospělým, sklidím občas jen neporozumění. Mnozí považují už jen samotnou myšlenku, že by se nad tím zamysleli, za pošetilou. Většina lidí se tím vůbec nezabývá. Proč také? Pokud je člověk přesvědčen, že stejně nemůže nic změnit, je zbytečné o tom přemýšlet. Je ovšem fatální, že právě v důsledku těchto svých přesvědčení není člověk schopen změnit svůj život, neboť tyto myšlenkové vzorce píšou scénář našeho života. Díky novým objevům kvantové fyziky, kvantové biologie, moderní matematiky a epigenetiky se stále důrazněji dostává do popředí názor, že je to síla našich vlastních přesvědčení, která nám umožní stát se tím, kým věříme, že se staneme: od zdraví po nemoc, přes odolnost imunitního systému, hospodaření s hormony, vlastní léčivé síly až po schopnost být šťastnými.

Opravdové hranice existují jen v naší hlavě. Jinak se před námi rozprostírá říše neomezených možností. A je úžasné, že s tímto tvrzením už nejsme odkázáni jen sami na svou víru a domněnky, protože teď je to doloženo i potvrzeno ze strany vědy, která naše mínění posílí a podpoří. Výzkumy dokonce ukazují, že svými přesvědčeními ovliv- ňujeme nejen svůj vlastní život, nýbrž také celé naše okolí. Prostřednictvím síly našich myšlenek a pocitů můžeme ve svém životě provést všechny změny, které si přejeme. S novým přístupem můžeme dokonce změnit i naši DNA, povzbudit vlastní léčebné schopnosti, vdechnout na- šemu životu štěstí a radost a dosáhnout všeho, co se nám zdá možné.

 Nemožné je pouze to, co za nemožné považujeme.

Možná jste v tomto okamžiku přesvědčeni, že myšlenka neomezených možností je nereálná. To je vaše přesvědčení. Není na tom nic správného nebo nesprávného, nic dobrého ani špatného. Je to prostě vaše přesvědčení. A přesně podle toho se bude vytvářet a rozvíjet váš život. Co se však děje, když jsou vaše názory založeny na nesprávných skutečnostech a informacích? Nejnovější vědecké poznatky jednoznačně prokázaly, že prostřednictvím našich myšlenek, pocitů a přesvědčení získáváme schopnost zvládnout cokoliv. Právě všechna tato naše emočně potlačená a skrytá přesvědčení jsou to, co vytváří nesmírné rezonanční pole. A všechno na tomto světě, co by s tímto rezonančním polem mohlo společně kmitat, je jím uchopeno. Nemůže dělat nic jiného než kmitat společně s ním.

Otázkou tedy je: Jaké rezonanční pole právě vytváříte?

Kdybyste mohli být, kým byste opravdu chtli, kým byste byli rádi? A co vám v tom brání? 

Z knihy Zákon rezonancie Pierre Franckh

Reklamy