Rozum a mentálna energia

lightbulbbrainRozum je kouzelnou hůlkou v rukou člověka. Podobá se magickému nástroji, s jehož pomocí se ve vteřině dostanete na nejvzdálenější planety, protože pro něj neexistuje ani prostor, ani čas. Tak trochu připomíná kouzelnický klobouk, ze kterého lze vytáhnout, co je libo. Jeden z principů hermetismu praví: „Vše je rozum, vesmír je mentální.“ Čítať viac…

CESTA KRÁSOU – Kritizování, komentování a tělo (1.díl)

ČLÁNEK 1

Jak souvisí zvyk kritizovat druhé (i v mysli), všímání si nedostatků na jiných či v okolním světě, s krásou vašeho fyzického těla?

To je první bod kterým začnu svou sérii článků pod jedním společným nadpisem „Cesta krásou“.

S radostí se s vámi podělím o své poznání a o souvislosti, které mi kolem celé této věci zapadly do mého širšího obrazu o vesmírných zákonech a jejich působení všude a na všechny. Continue reading “CESTA KRÁSOU – Kritizování, komentování a tělo (1.díl)”

Život

imageŽivot sám o sobě nemá smysl. Má smysl pouze tehdy, pokud si můžete zazpívat píseň věčnosti, pokud si můžete vychutnat božskou vůni, pokud se můžete stát lotosovým květem – nesmrtelným, nadčasovým. Pokud se můžete proměnit v čistou lásku, pokud můžete zkrášlit tuto existenci, pokud se můžete stát požehnáním této existence, teprve poté získá život na významu; jinak nemá smysl. Je jako prázdné plátno: můžete se s ním celý život vláčet a možná zemřete pod jeho tíhou, ale co z toho?

Něco na to plátno namalujte! Smysl je třeba vytvořit během života; není dopředu daný. Dostali jste do vínku svobodu, dostali jste tvo- řivost, dostali jste život. Máte tedy k dispozici vše, co potřebujete k vytvoření smyslu. Máte všechny nezbytné ingredience, jen smysl sám vám nebyl dán, musíte si ho vytvořit sami. Musíte se stát stvořitelem. A poté, co se stanete stvořitelem, budete mít podíl s Bohem, stanete se součástí Boha. Continue reading “Život”

Hlas, ktorý nás nahovára…

ndlo1Všichni se rodíme jako jedinečná individua, ale v době, kdy jsme dostatečně dospělí, abychom se účastnili naplno života, jsme již součástí davu. Většina lidí si to neuvědomuje. Když se posadíte a začnete naslouchat své mysli, naleznete mnoho hlasů. Budete překvapeni, že ty hlasy dokážete dobře rozpoznat. Některé hlasy pocházejí od vašeho dědečka, jiné od babičky, jiné patří vašemu otci nebo matce. Některý hlas bude patřit knězi, učiteli, sousedům, vašim přátelům či nepřátelům. Všechny tyto hlasy se ve vás shlukují do jednoho davu, přes který neslyšíte svůj vlastní názor. Dav hlasů ho zahluší. Continue reading “Hlas, ktorý nás nahovára…”