KDO TO ŘEKL?

LightBeings2Jako se do prázdné sklenice může nalít cokoliv, i do tebe se postupně od narození naprogramovalo přesvědčení a názory tvého okolí. Nic jsi proti tomu tenkrát nemohl udělat. Byl jsi tak naprogramován něčemu věřit. Doslova jsi byl vytesán k obrazu svého prostředí. Dostal jsi jméno a postupně jsi vstřebal znalosti doby. Dospěl jsi a ostatní přesvědčuješ o tom, v co věříš.

Čítať ďalej

Není důležité, co děláme, ale jak to děláme

Být a myslet jako všichni ostatní ve skutečnosti znamená, že vůbec nemyslíme, a tak vlastně neexistujeme. Moudrý Chan Siang-c’ kdysi napsal, že jestli myslíme jako všichni, už se mýlíme, neboť každý člověk myslí různě. Pokud myslíme za všechny, opět děláme chybu, protože každý člověk má své vlastní starosti. Přemýšlejme podle svého a za sebe, ale mějme na paměti, že pokud nemyslíme na jiné, nemyslíme především na sebe. Napodobováním jiných lidí zpochybňujeme vlastní jedinečnost a neopakovatelnost.byt-sam-sebou

Ralf Waldo Trine už v roce 1897 nabádá čtenáře, aby si uchovali svou individualitu: „Mnozí lidé zase žijí hluboko pod úrovní života, jaký by mohli žít, protože ustavičně vydávají svou osobnost napospas jiným. Chceš být ve světě nějakou silou? Buď svůj! Nepo- čítej se, nedovol, aby tě počítali k lidem, kte- ří žijí pouhým možná. Buď věrný nejvyšším ideálům své duše a nedej se ovládat zvyky, mravy ani libovolnými lidskými pravidly, jež se nezakládají na mravních zákonech. Na pravidla, která se zakládají na mravních zá- konech, bude vždycky dbát člověk, který má hlavu i srdce na pravém místě.

Čítať ďalej

Zodiak z pohľadu astrológie

Zodiak si můžeme představit jako aurický obal Země, informační pole, dvanáct archetypálních sil, dvanáct variant a typů energií, které jsou aktivovány dopadem slunečních paprsků na zemský povrch pod určitým úhlem (tzv. deklinací, tedy výškou Slunce nad nebo pod rovníkem). Zodiak odráží vztah Země ke Slunci coby středu sluneční soustavy. Představuje tak univerzální základ, kolektivní, všem společné informace a zkušenosti. Každý z nás je ovšem rozvíjí, zakouší a vnímá individuálně, s různou intenzitou skrz síť horizontálních domů, o kterých bude řeč dále.

Čítať ďalej

Ste vysielačom aj prijímačom vibrácií

korunnicakradokoranTeraz ste pripravení pochopiť najpodstatnejšiu časť, čo sa týka ovládania, vytvárania a vychutnávania zážitkov vášho fyzického života. Vy sa teraz vnímate ako hmotné bytosti, no okrem toho ste predovšetkým vibračné bytosti. Keď sa na vás niekto pozrie, vidí vás očami a počúva vás ušami, no vy sa mu predstavujete – ako aj celému vesmíru – spôsobom, ktorý presahuje to, čo sa dá vidieť alebo počuť. Ste vysielačom vibrácií a v každom okamihu svojej existencie vysielate rôzne signály. Počas toho, ako sa sústredíte na svoje fyzické telo, a keď ste v bdelom stave, neustále vysielate špecifický, ľahko rozpoznateľný signál, ktorý je okamžite prijímaný, pochopený a zodpovedaný. Odpoveďou na signál, ktorý vysielate teraz, je okamžitá zmena vašich súčasných aj budúcich okolností. A tým pádom je celý vesmír práve teraz ovplyvňovaný tým, čo vysielate.

Čítať ďalej

Živel zeme

579b050dNení náhoda, že bližší seznámení se živly začínáme živlem země. Země má současný člověk nejméně. Stále spěcháme a v době šílené rychlosti není energie země v módě. Země v sobě nese energii měkkosti a tradice, klidu a povolnosti, je jí cizí duch soupeření a jakékoli soutěživosti. Vždy je spokojena s tím, co má. Harmonie znamená, že všechny živly jsou v rovnováze, a proto by bylo zvláštní si myslet, že země (nebo jakýkoli jiný živel) může být lepší nebo důležitější. Kaž- dý živel vnáší do našeho světa svou prospěšnou energii a převaha jednoho živlu způsobuje nepříznivý stav. Kromě toho země plodí uzavřenost, nezdravý konzervatismus a útlum veškerého rozvoje. (Člověk se do takového stavu často dostává ve stáří, kdy před ním tvrdě vyvstává problém vyčerpání sil, zvláště jestliže celý život nemilosrdně plýtval energií, toužil získat co nejvíce potěšení nebo dosáhnout co nejvýznamnějších výsledků.)

Čítať ďalej

Múdrosť tela…

„Každá přehnanost má vliv na lidské tělo.“ Walt Whitman

mind_body_soulV oblasti medicíny a léčitelství se přes veškeré báječné pokroky stále opomíjí jedna velmi významná myšlenka, která je stále považována za nepodstatnou. Je jí vztah mezi myslí a tělem a pochopení toho, jak výrazný vliv má tento vztah na náš zdravotní stav a na naši schopnost uzdravit se. To, že tento vztah skutečně existuje a je velmi důležitý, se začíná jen pomalu dostávat do popředí zájmu; opravdové pochopení hlubšího významu a jeho přijetí bude muset teprve přijít. Když začneme zkoumat neobyčejnou souhru energií mnoha aspektů naší osobnosti, jako jsou naše potřeby, nevědomé reakce, potlačené emoce, snahy a obavy, včetně tělesných funkcí a schopnosti koheze, brzy pochopíme, jak je naše tělo moudré.

Čítať ďalej