Kategórie
Info okienko

Ako pracovať s korunnou čakrou

cahcraU Evy Puklovej som natrafila na Zdrojovú energiu a ako s ňou pracovať. No naladiť sa priamo na zdrojovú energiu nie je tak ľahké. Cesta vedie cez korunnú čakru a to ako ju máme otvorenú a vieme ňou vnímať. 

Vaše tělo je ve své podstatě tvořeno energií. Ta energie se projevuje  do fyzických částí těla, která denně vidíte v zrcadle. Než se ale do těch částí projeví, tak se projeví  do čaker a meridiánů. Čakry jsou energetická centra podél energetických kanálů. Každá čakra má  specifickou vibraci a účel. Každá z nich je projevením prány neboli životní či zdrojové energie. Vypadají jako trychtýře  nebo víry energie. Čakry vstřebávají  i vyzařují energii.

Korunní čakra  se nachází na temeni hlavy. Umístěte si palce na špičku uší a své ukazováčky nad hlavou spojte. Když je pak položíte na temeno hlavy, najdete bod vaší korunní čakry. Korunní čakra nejvíce souvisí s našim duchovním napojením. Podle mě jde o docela zvláštní názor, protože každá čakra souvisí s duchovním napojením. Vaše fyzické tělo  je manifestací zdrojové energie a proto není o nic méně duchovní než vaše energetické tělo. Není o nic méně duchovní  než vaše duše. Ale korunní čakra souvisí  s našim vědomým napojením na zdroj. Je to most do kosmu. Když je tato čakra  otevřená a v souladu, tak se může podobat svatozáři. Proto na spoustě duchovních obrazech jsou duchovně povznesené bytosti jako andělé nebo svatí zobrazeni se svatozáří. Se stále vyšším sebeuvědoměním energie, která vychází ze všech čaker,  obvykle mění barvu  ze sytě fialově-růžové na bílé světlo.

Korunní čakra je jádrem vědomí. Nejvyššího potenciálu. Intuitivního vědění. Integrace celku. Příležitosti se stát  živým ztělesněním vyššího já. Dosažení osvícení za života. Přítomného okamžiku. Smyslu. Celkového obrazu. Oddanosti. Důvěry. Inspirace. Absence ega. Jednoty. A souladu.

I když zdrojová energie může do fyzična přijít přes všechny čakry, přes korunní čakru k nám chodí vědomé a věčné vědění. Když je čakra mimo soulad, čili nepřijímá životní energii, protože je nějak nevyvážená, celé tělo je pak v nerovnováze. Když je čakra mimo soulad, obvykle se jeví menší než by měla. Tehdy říkáme, že čakra je uzavřená. Nevyzařuje a nevstřebává  tolik energie. Také mění svou barvu,  vzor, strukturu a zvuk. Spousta věcí může čakru  rozhodit mimo soulad. Ale pro tohle video je důležité pochopit, že korunní čakru  uvádí mimo soulad tři hlavní věci. Víc než cokoliv jiného. První je omezené myšlení. Druhou je nevíra  nebo nedůvěra ve spiritualitu, zdrojovou energii  nebo věčné Já. A třetí je zrada. Nemělo by vás tedy překvapit, že ateisté a o něco méně agnostici mají ze všech korunní čakru  nejvíce mimo soulad.

Nezdravá korunní čakra  může vést k rakovině mozku. Rakovině kostí. Roztroušené skleróze. Apatii. Epilepsii. Chronické bolesti. Poruchám žláz. Dysfunkci spánku. Poruchám lymfatického systému. Poruchám nervového systému. Migrénám. Kómatu. Mrtvici. Duševním chorobám. Osamělosti. Izolaci. Alzheimerově chorobě. Demenci. Parkinsonově nemoci. Existenční krizi. A ztrátě paměti. Váš biologický rytmus  bude také rozhozen, pokud korunní čakra  není v souladu. Proč byste si chtěli  otevřít korunní čakru kromě zřejmého důvodu,  že byste se chtěli vyhnout  všem neobvyklým  chorobám a poruchám, které byste mohli dostat,  pokud nemáte korunní čakru otevřenou.

Otevřená korunní čakra  vám umožňuje vidět věci jako celek. Pokud máme strach, tak tohle je nesmírně zásadní. Pokud jsme ve stavu strachu nebo nejistoty, tak celkový obraz nevidíme.  Nevidíme za tím význam. A proto jsme v podstatě jako slepí. Otevřením korunní čakry  můžeme přijímat vhledy z vyšších dimenzí. Také nám to dodá pocit klidu. Dodá nám to moudrost. Budeme se cítit  v souladu s životem. Pomůže nám to pochopit druhé. Budeme se cítit inspirovaní a plní energie. Rozptýlí to naše nejasnosti. Dosáhneme tak náš  nejvyšší potenciál a pomůže nám to věřit sobě a vesmíru.

Jak tedy otevřeme korunní čakru?

1. krokem je, že si otevírání korunní čakry budeme vizualizovat. Dimenze, které stojí  mimo fyzickou dimenzi, a je jich hodně, neobsahují aspekt času a prostoru. To znamená, že myšlenka se ihned zhmotňuje. Myšlenka není ničím tlumena. Proto když budete myslet  na Čínu, budete v Číně. Narozdíl od fyzické dimenze, ve které žijeme, kde na něco myslíte a zabere nějaký čas,  než se to zhmotní. Až tak, že ani nevidíte spojitost mezi tou věcí a myšlenkou. Čakry mají na fyzično vliv, ale jsou multidimenzionální, proto je většina lidí nevidí. Proto když si představujete otevírání korunní čakry, tak se otevře. Nejlepší vizualizace, která z mé zkušenosti lidem nejlépe funguje, je vizualizovat si sytě fialový otvor na temeni hlavy. Pak ten otvor rozšiřte  asi na 30 cm a začněte s ním točit  po směru hodinových ručiček. A jak s ním točíte, představte si, jak skrze  ten trychtýřovitý otvor  z vesmíru přitahujete  zlaté nebo bílé světlo dolů do těla.

2. Meditace. Meditace vaši korunní čakru  vždy otevírá. Jakékoliv ztišení mysli vám umožní lépe přijímat  informace z vesmíru, které k vám přijdou  skrze korunní čakru. Může se jednat  o pohyblivé meditace, meditace v tichu v sedě, nebo řízené meditace. Vytvořila jsem konkrétní meditaci na otevření korunní čakry. V popisku tohoto videa najdete na ni odkaz.

3. Vyhledávejte věci,  které vás inspirují. Inspirace je vždy známkou toho, že se vám korunní čakra otevírá. Poslouchejte inspirující hudbu. Podívejte se na inspirující filmy nebo programy. Promluvte si s inspirujícími lidmi. Pište si afirmace, kterým věříte. Cokoliv, co vás inspiruje,  vám otevře korunní čakru.

4. Buďte nějaký čas v tichu. I když korunní čakru  zvuky silně ovlivňují, tak ji ze všech čaker  nejvíce ovlivňuje ticho.

5. Pohrávejte si  se svými myšlenkami. Zpochybňujte svá přesvědčení. Zkuste přijít na to, jak by pravda  mohla být opakem toho, co si myslíte, že je pravda. Buďte co nejvíce otevření  novým názorům. Vyhledávejte radikální  nové pohledy na věc. Musíte si vytvořit  ochotu si připustit, že pravdou by mohlo být cokoliv. Takový způsob přemýšlení nebo spíše otevřenost jakémukoliv způsobu myšlení, vám otevře korunní čakru.

6. Buďte nějaký čas venku, obzvláště vysoko v horách. Atmosféra korunní čakru  zásadně ovlivňuje. Měla bych říct, že tím,  jak ovlivňuje naše myšlení. Čerstvý vzduch, sluneční svit  a panoramatické výhledy z vysokých míst  v přirozeném prostředí způsobuje, že lidé mají myšlenky, které umožňují  korunní čakře se otevřít.

7. Oceňujte věci okolo sebe. To znamená, abyste se zaměřovali na věci, které ve vás vyvolávají  pocit vděčnosti. Věci, na které se rádi díváte. Tímto se vaše frekvence  sladí s vašim vyšším Já. U korunní čakry to otevře kanál, kterým může zdrojová energie  vašim tělem proudit. Moje oblíbená metoda je si sednout  a napsat si seznam věcí, za které ve svém  současném prostředí cítím vděčnost a ocenění.

8. Čakry ovlivňuje spousta vlivů. Jeden z těch vlivů je zvuk. Zpívání je jedním ze zvuků, který korunní čakru silně ovlivňuje. Zpívání můžete provádět  v podobě skutečného zpívání nebo v podobě vydávání zvuků, což je moje oblíbená metoda. Korunní čakra nejlépe  reaguje na zvuk nosovky “n”. Tento zvuk otevírá korunní čakru  více než jakýkoliv jiný. Tudíž je tohle nejlepší způsob,  jak ji pomocí zvuku otevřít. Měňte ale tón toho zvuku, dokud nenajdete  jeho přesnou výšku,  která způsobí bzučení  na temeni vaší hlavy, kde se nachází  vaše korunní čakra.  Tohle se typicky praktikuje  s konkrétními gesty rukou, která uvádí vaše meridiány do souladu s čakrou, na které pracujete. Mé oblíbené gesto  při práci s korunní čakrou vypadá takto. Sepnete ruce jako při modlení, prsteníčky necháte u sebe a ostatní prsty zohnete. Držte tohle gesto  a nahlas zpívejte: … Další možností je držet ruce takto, malíčky na obou rukách natáhnout a nasměřovat je  k vesmíru pryč od vás. U obou gest mějte pravý palec  překřížený přes ten levý. Korunní čakru také otevírají křišťálové koule a stereofonní zvuky určené pro korunní čakru.

9. Masáže hlavy a stoje na hlavě také pomáhají korunní čakře se otevřít. Samotné fyzické zacházení s vašim tělem to nezpůsobuje. Ale masáží hlavou nebo stojem na hlavě svou pozornost přenášíte na tu oblast, a pak díky pocitu z té masáže nebo stoje na hlavě uvolňujete duševní napětí, které zabraňuje energii  do čaker vstoupit. Energie tak může do vás proudit.

10. Obklopte se věcmi, které vibrují  na podobné vibraci jako korunní čakra. To pomůže korunní čakře  se uvést v soulad, což pro většinu lidí  znamená, že se otevře. Vyjmenuju pár věcí, které mají podobnou frekvenci  jako korunní čakra. Fialovo-růžová barva. Ametyst. Sugilit. Charoit. Všechny čiré minerály, zejména apofylit a danburit. Kadidlo. Myrhovník. Lotos. Šalvěj. Jalovec. Levandule. Jantar. Kopál. Červené zelí. A samozřejmě červená albízie.

11. Duchovní léky,  které obsahují DMT, otevírají vaši korunní čakru. Já ale lidi učím, jak si mohou otevřít korunní čakru vědomějším přístupem. Abyste k otevření se duchovním dimenzím mimo tuhle fyzickou nepotřebovali nic vnějšího. Možná ale budete inspirováni použít tyto duchovní léky. Pokud budete, věřte své intuici. Udělejte to, co cítíte,  že je pro vás správné.

12. Láskyplné skutky. Láskyplné skutky směrem k sobě nebo druhým otevírají korunní čakru. Napište si seznam všeho,  co je na vás rozkošného. Každý den si vyhraďte čas  na sebelásku a to jakýmkoliv způsobem. Také dělejte dobré skutky pro druhé. Tohle nás sbližuje,  což je jako potrava pro čakru, která souvisí s jednotou. Možná to zní trochu  praštěně nebo ohraně, ale měli byste to jít vyzkoušet. Udělejte pro někoho něco pěkného a posléze zavřete oči  a zaměřte se na své pocity. Všimnete si,  že se cítíte expanzivně. Jako byste měli ze světa  lepší pocit a cítili se inspirovaně. To znamená, že ten skutek  vám otevřel korunní čakru.

13. Půst. Půst silně ovlivňuje korunní čakru. Pomáhá ji se otevřít. Musíte se ale postit zdravě. Musíte své tělo na půst připravit, během půstu ho kontrolovat, a přerušit ho postupně a ne extrémně. Vyberte si pro sebe  ten správný půst. Pokud pouze chcete otevřít svou korunní čakru, můžete vyzkoušet  6-12 hodinový půst. Všimnete si, že když jsou lidé  ve stavu beznaděje, paniky nebo zmatení, tak přirozeně ztratí chuť k jídlu a postí se. To samé platí u nemocných zvířat. To umožňuje tělu se restartovat. Díky půstu se vaše tělo  dostane do stavu, ve kterém je živeno hlavně energií, která proudí z kosmu skrze korunní čakru. Korunní čakra  se tedy při půstu otevírá. V důsledku otevření korunní čakry skrze půst máme větší přístup k inspiraci,  jasnosti a řešením. Proto by lidem,  kteří jsou nemocní, prospělo si udělat půst. Proto půst byl také dlouhá tisíciletí duchovní praktikou v mnohých kulturách.

Musíme si uvědomit, že nejsme jen těla z masa a kostí. Jsme také z energie. Čím zdravější je proud té energie, tím zdravější bude náš život a tím lepší z něj budeme mít pocit. Vyzkoušejte tyto rady a rozšiřte tak svou perspektivu. Perspektivu, která je intuitivnější. Přeji vám pěkný týden.

Teal Swan

Překlad: Dajw

Workshop: www.tealvpraze.cz , Divadlo Hybernia, 2.5.2015

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.